Διπλοθεσίτες με τη βούλα 670 δημόσιοι υπάλληλοι στην Κύπρο

Διπλοθεσίτες με τη βούλα 670 δημόσιοι υπάλληλοι στην Κύπρο

Σύμφωνα με πολυσέλιδη λίστα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, από το 2010 μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 864 αιτήσεις από δημοσίους υπαλλήλους για ιδιωτική απασχόληση, από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 670.

Ο πολυσέλιδος κατάλογος παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της συζήτησης σχεδίου νόμου στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, με το οποίο προβλέπονται αλλαγές στη διαδικασία εξέτασης αντίστοιχων αιτημάτων, προκειμένου οι νέοι όροι, που θα διέπουν την έγκρισή τους, να διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση μεταξύ των αιτητών και την ορθή εφαρμογή της πολιτικής για την ιδιωτική απασχόληση των δημοσίων υπαλλήλων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της λίστας, από το 2010 μέχρι το 2016, 864 δημόσιοι υπάλληλοι υπέβαλαν αιτήματα για ιδιωτική απασχόληση, από τα οποία εγκρίθηκαν τα 670. Η χρονιά που κρατά το ρεκόρ αιτημάτων αλλά και εγκρίσεων είναι το 2012, με 307 αιτήσεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν τελικά οι 249.

Όπως προκύπτει από τα συγκεκριμένα στοιχεία, την τριετία 2010-2013 οι αιτήσεις ήταν πολύ περισσότερες από την τριετία 2013-2016. Σύμφωνα με το ΤΔΔΠ, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μέχρι το 2013 η κλινική εκπαίδευση και παροχή υπηρεσιών Μέντορα σε φοιτητές νοσηλευτικής παρέχονταν από νοσηλευτές των κρατικών νοσοκομείων, ενώ από το 2014 τις συγκεκριμένες υπηρεσίες προσφέρει στα πανεπιστήμια το ίδιο το Υπουργείο Υγείας έναντι της καταβολής αντίστοιχου οικονομικού τέλους.

Ποιες δουλειές κάνουν οι διπλοθεσίτες

Η πλειοψηφία των υπόλοιπων αιτημάτων, που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, αφορούν στην παραχώρηση διαλέξεων σε πανεπιστήμια/κολέγια ή στα επιμορφωτικά κέντρα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (223 εγκρίσεις) και την παραχώρηση υπηρεσιών τεχνικού εμπειρογνώμονα στον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ) από δημοσίους υπαλλήλους συγκεκριμένων ειδικοτήτων, όπως χημικούς και μηχανικούς (67 εγκρίσεις).

Τον μεγαλύτερο αριθμό εγκρίσεων (399), ωστόσο, κατέχουν οι αιτήσεις για ιδιωτική απασχόληση δημοσίων υπαλλήλων στην κλινική εκπαίδευση φοιτητών νοσηλευτικής από νοσηλευτικούς λειτουργούς των κρατικών νοσηλευτηρίων (Μέντορες).

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι, που διατηρούν δεύτερη δουλειά στον ιδιωτικό τομέα χωρίς να έχουν λάβει την προβλεπόμενη άδεια από το νόμο, διαπράττουν παράπτωμα το οποίο συνεπάγεται την πειθαρχική τους δίωξη και τιμωρία.