Το Τμήμα Φυλακών επενδύει στην εκπαίδευση των κρατουμένων

Το Τμήμα Φυλακών επενδύει στην εκπαίδευση των κρατουμένων

Η Διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών, αφού ανέφερε ότι το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι αναφαίρετο δικαίωμα όλων των ανθρώπων χωρίς καμία διάκριση, είπε ότι "πιστεύοντας στην ιδέα του “learning organization”, εφαρμόσαμε τις έννοιες της ιδέας αυτής στη Φυλακή μας, με την πεποίθηση ότι μόνο μέσα από την μάθηση μπορούμε να αλλάξουμε στάσεις και συμπεριφορές, δεδομένου ότι κύριο μέλημα μας είναι ο σωφρονισμός κι όχι η τιμωρία".

Όλες οι επιστημονικές σωφρονιστικές μελέτες και έρευνες, είπε, καταγράφουν ότι η εκπαίδευση στις Φυλακές και οι ευκαιρίες για σπουδές, βοηθούν στη μείωση του ποσοστού των κρατουμένων που υποτροπιάζουν, και βοηθούν στην ομαλότερη επανένταξή τους και επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Σημείωσε ότι το Τμήμα επενδύει στην εκπαίδευση των κρατουμένων και είπε ότι "είμαστε υπερήφανοι αφού έχουμε καταφέρει με τη βοήθεια του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, το εκπαιδευτικό σύστημα των Φυλακών να είναι σε πλήρη συνάρτηση με το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, όπου οι έγκλειστοι πολίτες έχουν τις ίδιες ευκαιρίες στην εκπαίδευση όπως και οι ελεύθεροι πολίτες, χωρίς καμία διάκριση στη δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, ανώτατη εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση, άτυπη και μη τυπική εκπαίδευση".

Παράλληλα, είπε ότι το Τμήμα επενδύει στην τεχνοκρατική εκπαίδευση και στηρίζει τη δια βίου μάθηση.

Σημείωσε ότι στο πλαίσιο των ίσων ευκαιριών στη μάθηση, προσφέρεται στους κρατουμένους η δυνατότητα να εγγραφούν σε πανεπιστήμια για απόκτηση πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου, των οποίων η φοίτηση πραγματοποιείται με την εξ’ αποστάσεως μέθοδο και τη μέθοδο “tutoring”, και τα οποία θα τους δώσουν την ευκαιρία για επαγγελματική αποκατάσταση.

“Ενδεικτικό των πιο πάνω προσπαθειών και ενεργειών μας είναι ότι σχεδόν τα 2/3 των κρατουμένων μας παρακολουθούν προγράμματα στα πέντε σχολεία του Τμήματος και 12 κρατούμενοι μας φοιτούν σε πανεπιστήμια” είπε.

Αναφερόμενη στο βιβλίο, είπε ότι το βιβλίο επισφραγίζει την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης των κρατουμένων και αποτελεί παράλληλα ενθαρρυντικό στοιχείο για τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε σχέση με το εκπαιδευτικό σύστημα των Φυλακών.