Αρχίζει Τετάρτη ο διαχειριστικός έλεγχος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στο Συνεργατισμό

Αρχίζει Τετάρτη ο διαχειριστικός έλεγχος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στο Συνεργατισμό

Αρχίζει μεθαύριο Τετάρτη ο διαχειριστικός έλεγχος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, με το Γενικό Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη να διαβεβαιώνει ότι ο έλεγχος «δεν θα υπεισέλθει σε θέματα εποπτείας».

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε πως έχει ήδη ενημερώσει την ΣΚΤ, έτσι ώστε να παρασχεθεί χώρος στους λειτουργούς της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον έλεγχο, ο οποίος εκτιμάται ότι θα διαρκέσει μεταξύ δύο και τριών εβδομάδων.

Ο κ. Μιχαηλίδης εξήγησε ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία θα προβεί σε διαχειριστικό έλεγχο και όχι σε οικονομικό, αφού η ΣΚΤ έχει ήδη αναθέσει σε έναν από τους big four ελεγκτικούς οίκους (στην KMPG) τη διενέργεια του οικονομικού ελέγχου.

«Οικονομικός έλεγχος έχει ήδη ανατεθεί σε ιδιώτη, άρα εμείς απλώς θα παράσχουμε μία εκ των υστέρων τυπική έγκριση ότι αποδεχόμαστε τον ιδιώτη για να κάνει τον οικονομικό έλεγχο και θα διεξάγουμε μόνο διαχειριστικό έλεγχο με βάση τα πρότυπα των κρατικών ελεγκτικών υπηρεσιών και δεν θα υπεισέλθουμε σε ζητήματα, τα οποία εμπίπτουν σε θέματα εποπτείας», τόνισε.

Ο διαχειριστικός έλεγχος, εξήγησε ο κ. Μιχαηλίδης, θα εξετάσει το κατά πόσον οι ενέργειες του ελεγχόμενου οργανισμού πληρούν τις οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας, σε αντίθεση με τον οικονομικό έλεγχο, ο οποίος εξετάζει αν έγιναν οι σωστές εγγραφές στα βιβλία της εταιρείας και αν αυτά καταδεικνύουν μια αληθινή και δίκαιη εικόνα.
«Θα είμαστε πολύ προσεκτικοί να μην υπεισέλθουμε σε ζητήματα, τα οποία ελέγχει ήδη ο επόπτης (Κεντρική Τράπεζα)», τόνισε.

Ο καθορισμός της ημερομηνίας έναρξης του διαχειριστικού ελέγχου γίνεται μετά τη δεύτερη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, η οποία απεφάνθη ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία δύνεται να διενεργεί διαχειριστικό έλεγχο στο Συνεργατισμό, ο οποίος είναι ανήκει σε ποσοστό 99% στο κράτος.

Ο κ. Μιχαηλίδης είπε πως επισπεύδεται ο έλεγχος της ΣΚΤ δεδομένου ότι η ετήσια έκθεση της Νομικής Υπηρεσίας (για το 2015) θα πρέπει να παραδοθεί περί τα μέσα Δεκεμβρίου.