Φεύγει το θρήσκευμα από τα πιστοποιητικά γάμων που τελούνται στην Κύπρο

Φεύγει το θρήσκευμα από τα πιστοποιητικά γάμων που τελούνται στην Κύπρο

Το Υπουργείο Εσωτερικών εισηγείται την τροποποίηση του Περί Γάμου Νόμου, ώστε τα έγγραφα που υποβάλλονται και εκδίδονται πριν και μετά το γάμο να μην περιλαμβάνουν αναφορά σε θρήσκευμα και θρησκεία.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο, η απόφαση για την τροποποίηση έλαβε υπόψη ότι ο Περί Γάμου Νόμος έχει ως βασικό του αντικείμενο τη θέσπιση των διαδικασιών που ακολουθούνται για τη σύναψη πολιτικού γάμου, μολονότι προνοεί ταυτόχρονα και για την αναγνώριση από την πολιτεία των θρησκευτικών γάμων, που τελούνται στην Κύπρο, σύμφωνα με τους κανόνες της ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας ή των δογμάτων των θρησκευτικών ομάδων που αναγνωρίζονται από το Σύνταγμα.

Η απόφαση λαμβάνει ακόμα υπόψη τα πορίσματα της έκθεσης της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στα οποία εκφράζεται η θέση ότι η υποχρέωση αποκάλυψης των θρησκευτικών πεποιθήσεων μέσω του Περί Γάμου Νόμου συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκθέτει τα πρόσωπα σε διακρίσεις και παραβιάζει τα δικαιώματα του προσώπου στο σεβασμό της ιδιωτικής του ζωής και της ελευθερίας στη σκέψη, τη συνείδηση και τη θρησκεία.

Μια άλλη γνωμοδότηση, την οποία έλαβε υπόψη το Υπουργείο Εσωτερικών, είναι της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με την οποία η απαίτηση έγγραφης δήλωσης της θρησκείας, είτε είναι υποχρεωτική είτε όχι, δεν αποτελεί νόμιμη πρακτική και η απαίτηση σχετικής δήλωσης παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, εκθέτοντας τον κάτοχο ενός πιστοποιητικού γάμου στη σημερινή του μορφή, σε διακρίσεις.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου σημειώνεται ότι με τη σκοπούμενη τροποποίηση έχει συμφωνήσει και η Ένωση Δήμων Κύπρου και διευκρινίζεται ότι πριν από την κατάθεσή της για έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016.