Μάθε τι πρέπει να κάνεις άμεσα πριν φύγεις για τις διακοπές των Χριστουγέννων

Μάθε τι πρέπει να κάνεις άμεσα πριν φύγεις για τις διακοπές των Χριστουγέννων

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης κάλεσε το κοινό να υποβάλει έγκαιρα τις αιτήσεις του για ανανέωση διαβατηρίων και ταυτοτήτων, ενόψει των εορτών.

Για σκοπούς αποφυγής ταλαιπωρίας του κοινού, το Τμήμα προτρέπει όσους προτίθενται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό κατά την περίοδο των διακοπών/ εορτών των Χριστουγέννων να προβούν σε έλεγχο της ημερομηνίας λήξεως των ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίων και ταυτοτήτων) των ιδίων και των ανήλικων τέκνων τους ώστε, εάν χρειάζεται, να προβούν σε έγκαιρη υποβολή αιτήσεων για ανανέωσή τους.

Επειδή, ακριβώς, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πολλοί πολίτες να απευθύνονται γι’ αυτές τις ανανεώσεις την τελευταία στιγμή, το κοινό προτρέπεται όπως υποβάλλει τις εν λόγω αιτήσεις δεκαπέντε τουλάχιστο μέρες πριν το προγραμματιζόμενο ταξίδι.