ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτό το προϊόν είναι επικίνδυνο και κυκλοφορεί στην κυπριακή αγορά

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτό το προϊόν είναι επικίνδυνο και κυκλοφορεί στην κυπριακή αγορά

Αυτό το προϊόν είναι επικίνδυνο και κυκλοφορεί στην κυπριακή αγορά !

Γαρίδες με διοξείδιο του θείου σε ποσοστό μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο εντοπίστηκαν στην αγορά.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, στο πλαίσιο διεξαγωγής των επίσημων ελέγχων στην αγορά, έχουν προβεί σε δειγματοληψία γαρίδων γάμπαρη με την εμπορική επωνυμία DIALEKTO QUALITY
Διαλεκτό FRESHLY FROZEN το οποίο, μετά από εργαστηριακές εξετάσεις στα διαπιστευμένα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους, έχει διαπιστωθεί ότι περιέχει διοξείδιο του θείου σε ποσοστό μεγαλύτερο του επιτρεπόμενου από την ενωσιακή νομοθεσία.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η παρουσία του διοξειδίου του θείου, στη σήμανση του προϊόντος αναγράφεται ως “αντιοξειδωτικό Ε223”, χωρίς να περιγράφεται και ως θειώδες άλας, κατά παράβαση των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για τη σήμανση των τροφίμων και πιθανό να στερεί από τα άτομα που έχουν αλλεργία /δυσανεξία στα θειώδη άλατα, την απαραίτητη και επαρκή σχετική πληροφόρησή τους

Σύμφωνα με την ανακοίνωση στη συσκευασία (διαφανές πλαστικό σακούλι) αναγράφονται τα ακόλουθα:
Ημερ. Συσκευασίας: 23/08/2016
Ανάλωση μέχρι: 12/08/2017
Καθαρό Βάρος: 800g
Στραγ. Καθ. Βάρος: 680g
Γραμμικός κωδικός: 5291824005219
Χώρα προέλευσης: Ελλάδα

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν ήδη ενημερώσει σχετικά την εταιρεία που διακινεί το εν λόγω προϊόν στην κυπριακή αγορά, με οδηγίες για άμεση ανάκληση/απόσυρσή του από την αγορά.

Επειδή όμως, σημειώνεται, είναι δυνατό κάποια ποσότητα του συγκεκριμένου προϊόντος να βρίσκεται ήδη στην κατοχή των καταναλωτών, αυτοί προτρέπονται όπως αποφύγουν να το καταναλώσουν και το επιστρέψουν στους χώρους από όπου το αγόρασαν.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες συνεργάζονται με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος.