Τα «άκουσε» από τους υπαξιωματικούς ο Φωκαΐδης - Τι του ζήτησαν για προαγωγές, ΕΠΥ και εθελόντριες

Τα «άκουσε» από τους υπαξιωματικούς ο Φωκαΐδης - Τι του ζήτησαν για προαγωγές, ΕΠΥ και εθελόντριες

Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται οι υπαξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς, καθώς τα ζητήματα που τους απασχολούν είναι αρκετά. Πρώτο και σοβαρότερο πρόβλημα είναι η ανέλιξη καθώς ελλείψει κανονισμών δεν υπάρχουν προαγωγές στις τάξεις των υπαξιωματικών.

Οι κανονισμοί είχαν κατατεθεί από το 2015, αλλά δεν ψηφίστηκαν από τη Βουλή. Θα επανακατατεθούν και θα συζητηθούν με τη νέα χρονιά, με την ελπίδα να υπάρξει κατάληξη όπως και με τους κανονισμούς των αξιωματικών.

Το δεύτερο ανοικτό μέτωπο είναι αυτό των ΕΠΥ, καθώς αναμένεται να κατατεθεί νομοσχέδιο από το Υπουργείο Άμυνας για να ρυθμίζεται το θέμα της συνταξιοδότησής τους. Σε αναμονή βρίσκονται επίσης και οι εθελόντριες της 8ης σειράς οι οποίες είναι οι μόνες που δεν μονιμοποιήθηκαν.

Όλα τα θέματα που απασχολούν τους υπαξιωματικούς συζητήθηκαν σε συναντήσεις που είχε ο Σύνδεσμος Υπαξιωματικών (ΣΥΚΣ) με τον υπουργό Άμυνας Χριστόφορο Φωκαΐδη.

Προαγωγές, αφυπηρετήσεις και διαχρονικές αδικίες

Για το θέμα των κανονισμών για προαγωγές και αφυπηρετήσεις, ενημερώθηκε ο υπουργός για τη στασιμότητα στην ανέλιξη των υπαξιωματικών, τις διαχρονικές αδικίες λόγω έλλειψης προαγωγών και λόγω της τροποποίησης του 2005 που καταργούσε το δικαίωμα τους για ανέλιξη των υπαξιωματικών σε αξιωματικούς, την παραμονή τους για πολλά χρόνια στον ίδιο βαθμό χωρίς προσαυξήσεις και αλλαγή μισθολογικής κλίμακας και αναλύθηκε λεπτομερώς η πρόταση που υπέβαλε ο ΣΥΚΣ για διαχωρισμό του βαθμού του Ανθυπασπιστή σε Α, Β, Γ για προαγωγή και η αναγνώριση των συνολικών χρόνων υπηρεσίας των υπαξιωματικών σε όλους τους βαθμούς.

Όπως ενημέρωσε ο ΣΥΚΣ τα μέλη του, το υπουργείο Άμυνας θα επεξεργαστεί την πρότασή τους για ανέλιξη και αποσυμφόρηση της πυραμίδας με σκοπό την ανέλιξη των υπαξιωματικών στο μέτρο του δυνατού.

Για τους κανονισμούς των ΕΠΥ έγινε ενημέρωση για την έλλειψη προαγωγών αλλά δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη συζήτηση του προβλήματος που θα προκύψει από τη μη συνταξιοδότηση των ΕΠΥ από το 57ο έτος της αφυπηρέτησης τους μέχρι το 65ο έτος που θα λάβουν τη σύνταξη των κοινωνικών ασφαλίσεων από το κράτος.

Επεκτείνεται το όριο αφυπηρέτησης των ΕΠΥ

Το συγκεκριμένο ζήτημα φαίνεται ότι οδεύει προς επίλυση, καθώς μετά από πρόταση του υπουργείου Άμυνας επεκτείνεται το όριο αφυπηρέτησης των ΕΠΥ στο 63ο έτος και η συγκεκριμένη πρόταση εγκρίθηκε από το υπουργείο Οικονομικών.

Η ρύθμιση αυτή θα συμπεριληφθεί στους νέους κανονισμούς για τους ΕΠΥ που θα κατατεθούν αρχές του νέου χρόνου. Στους κανονισμούς για τους ΕΠΥ αναμένεται επίσης να συμπεριληφθεί πρόνοια για παραχώρηση του παράσημου 10ετούς ευδόκιμης υπηρεσίας στους ΕΠΥ.

Όσον αφορά στις εθελόντριες της 8ης σειράς, στη συνάντηση με τον ΣΥΚΣ ο υπουργός Άμυνας ενημέρωσε ότι ετοιμάζεται τροποποιητικός κανονισμός για τη μονιμοποίησή τους. Ο κανονισμός αυτός θα κατατεθεί στη Βουλή και θα αναφέρονται οι όροι που θα μονιμοποιηθούν οι εθελόντριες με βάση τα νέα δεδομένα.

Ο Υπουργός ενημέρωσε τον Σύνδεσμο ότι ζητήθηκε από το υπουργείο Οικονομικών, όπως η μονιμοποίηση των εθελοντριών έχει αναδρομική ισχύ για να μη χάσουν πολλά ωφελήματα, ωστόσο η απάντηση του υπουργείου Οικονομικών ήταν αρνητική.

Πηγή: εφ. «Φιλελεύθερος»/Νέαρχος Κυπριανού