Αποσύρεται τρόφιμο από την Κυπριακή αγορά-Δείτε ποιο!

Αποσύρεται τρόφιμο από την Κυπριακή αγορά-Δείτε ποιο!

Κατόπιν ελέγχων αποσύρεται παρτίδα σταφίδων

Το Υπουργείο Υγείας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, στο πλαίσιο της διεξαγωγής των επίσημων ελέγχων στην αγορά, προέβηκαν σε δειγματοληψία του πιο κάτω προϊόντος, το οποίο μετά από εργαστηριακές εξετάσεις στα διαπιστευμένα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους έχει διαπιστωθεί ότι περιέχει Ωχρατοξίνη Α, σε ποσοστό μεγαλύτερο του επιτρεπόμενου από την Κοινοτική νομοθεσία.

Είδος: Σταφίδα
Εμπορική επωνυμία: SERANO
Αριθμός Παρτίδας: 170126
Ανάλωση κατά προτίμηση
πριν από: 16/11/17
Συσκευασία : Πλαστικό σακούλι
Βάρος: 350 g
Χώρα Προέλευσης: Ελλάδα

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν ήδη ενημερώσει σχετικά την εταιρεία που διακινεί το εν λόγω προϊόν στην κυπριακή αγορά, με οδηγίες για άμεση ανάκληση/απόσυρση όλης της ποσότητας της συγκεκριμένης παρτίδας.

Επειδή, όμως, ενδέχεται κάποια ποσότητα της εν λόγω παρτίδας να βρίσκεται ήδη στην κατοχή καταναλωτών, αυτοί προτρέπονται όπως αποφύγουν να την καταναλώσουν και να την επιστρέψουν στους χώρους από όπου την αγόρασαν.