Εθνική Φρουρά: Τι αλλάζει στις μετακινήσεις στελεχών, αξιωματικών και ΣΥΟΠ με υπηρεσιακά οχήματα

Εθνική Φρουρά: Τι αλλάζει στις μετακινήσεις στελεχών, αξιωματικών και ΣΥΟΠ με υπηρεσιακά οχήματα

Παρά την απαγόρευση χρήσης υπηρεσιακών οχημάτων για μη υπηρεσιακούς σκοπούς, αξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς επιμένουν σε παλιές πρακτικές για τα πήγαινε-έλα στα σπίτια τους.

Ειδικό τέλος θα πληρώνουν τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς που θα χρησιμοποιούν υπηρεσιακά οχήματα για να διακινούνται από και προς τις μονάδες τους.

Τη διαβεβαίωση αυτή έχει δώσει το Υπουργείο Άμυνας, και περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, ο οποίος σημειώνει πως η Εθνική Φρουρά δεν έχει συμμορφωθεί με τις πρόνοιες της νομοθεσίας για μη χρήση υπηρεσιακών αυτοκινήτων για μη υπηρεσιακούς λόγους.

Όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας έχει σημειώσει πως «στο πλαίσιο των θεσμικών αλλαγών στην Εθνική Φρουρά, με την αναδιοργάνωση των μονάδων και στρατοπέδων, καθώς και την πρόσληψη συμβασιούχων οπλιτών (ΣΥΟΠ), το υπουργείο προωθεί αρχές του 2017, ολοκληρωμένο σχέδιο διακίνησης, το οποίο θα καλύψει και τις όποιες ανάγκες μεταφοράς των στελεχών, τεχνικού προσωπικού και ΣΥΟΠ, προς και από τον χώρο εργασίας τους με την καθιέρωση ειδικού τέλους».

Με απλά λόγια, η μεταφορά θα γίνεται με λεωφορεία για όλους και όσοι χρησιμοποιούν τα μέσα μεταφοράς θα καταβάλλουν κάποιο αντίτιμο.

Θα πληρώνουν και οι αξιωματικοί

Επίσης, οι αξιωματικοί (κυρίως ανώτεροι-ανώτατοι) που χρησιμοποιούν υπηρεσιακά αυτοκίνητα με οδηγό θα συνεχίσουν να τα χρησιμοποιούν καταβάλλοντας επίσης τέλος για τη χρήση τους. Για το σκοπό αυτό θα προωθηθεί πρόταση στο Υπουργείο Οικονομικών για τροποποίηση των σχετικών κανονισμών.

Ο Γενικός Ελεγκτής σημειώνει πως η Εθνική Φρουρά έχει ζητήσει να εξαιρεθεί από την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη χρήση υπηρεσιακών αναγκών.

Ωστόσο, στην έκθεση σημειώνεται πως δεν πρέπει να υπάρχει παρανόηση ως προς την έννοια των επιχειρησιακών αναγκών, καθώς η μεταφορά των αξιωματικών από και προς τα σπίτια τους δεν εμπίπτει σε αυτές.

Επίσης, η κατανάλωση καυσίμων γι’ αυτές τις μεταφορές επηρεάζει το ύψος των αποθεμάτων κάθε μονάδας, κάτι που ίσως να έχει επιπτώσεις στις επιχειρησιακές υποχρεώσεις.

Πηγή: εφ. «Πολίτης»/Μανώλης Καλατζής