ΠΡΟΣΟΧΗ: Κλείνει τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας–Λεμεσού για δύο μήνες – Δείτε που ακριβώς

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κλείνει τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας–Λεμεσού για δύο μήνες – Δείτε που ακριβώς

Οδικές εργασίες στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού.

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λευκωσίας ανακοινώνει ότι, κατά την περίοδο 11 Ιανουαρίου – 22 Μαρτίου, τμήμα της αριστερής λωρίδας του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας – Λεμεσού, παρά το χωριό Σια, θα παραμένει κλειστό επί 24ώρου βάσεως για εκτέλεση εργασιών σύνδεσης του κόμβου (είσοδο, έξοδο) με τον αυτοκινητόδρομο.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα κλείσει αρχικά τμήμα της αριστερής λωρίδας μήκους 450 μ. για πέντε (5) εβδομάδες, ενώ με την αποπεράτωση της πιο πάνω εργασίας θα κλείσει επιπρόσθετο μήκος 400 μ. της αριστερής λωρίδας πάλι για περίοδο πέντε (5) εβδομάδες.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό να επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και να συμμορφώνεται με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

Το κοινό μπορεί να ενημερωθεί για τις πιο πάνω προγραμματισμένες εργασίες μέσω της ιστοσελίδας www.traffic4cyprus.org.cy στην οποία δίνεται χαρτογραφική απεικόνιση των εργασιών και των επιπτώσεων τους στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια τους.