Προσοχή! Επικίνδυνη ενυδατική κρέμα κυκλοφορεί στην αγορά- ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Προσοχή! Επικίνδυνη ενυδατική κρέμα κυκλοφορεί στην αγορά- ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Επικίνδυνο καλλυντικό προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά, το οποίο περιέχει απαγορευμένα συντηρητικά.

Διαβάστε την ανακοίνωση

Το Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), στην τελευταία γνωστοποίησή του, ενημερώνει τα κράτη μέλη ότι στην Ευρώπη έχει εντοπισθεί και αποσυρθεί τo πιο κάτω καλλυντικό προϊόν:

Για το πιο πάνω προϊόν δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες αναφορικά με τις χώρες εξαγωγής του. Για τον λόγο αυτό, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό του πιο πάνω προϊόντος στην αγορά και προτρέπουν το κοινό, σε περίπτωση που τυχόν έχει στην κατοχή του το εν λόγω προϊόν, να διακόψει τη χρήση του ή, σε περίπτωση που εντοπίσει το προϊόν αυτό, να επικοινωνήσει με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, στο τηλέφωνο 22608606.