ΚΥΠΡΟΣ: Έτσι καταφέρνουν να «τρυπώσουν» στη Δημόσια Υπηρεσία παραβλέποντας τις νόμιμες διαδικασίες

ΚΥΠΡΟΣ: Έτσι καταφέρνουν να «τρυπώσουν» στη Δημόσια Υπηρεσία παραβλέποντας τις νόμιμες διαδικασίες

Έναν διαφορετικό τρόπο βρήκαν να μπαίνουν στο Δημόσιο της Κύπρου, χωρίς να περνάνε τις προβλεπόμενες από τον Νόμο διαδικασίες.

Σύμφωνα με τον «Φ», εργοδοτούνται στο Δημόσιο με τη μέθοδο της αγοράς/μίσθωσης υπηρεσιών (συμβόλαιο) για ορισμένο χρόνο και συγκεκριμένο σκοπό και στο τέλος, τους μετατρέπουν σε υπάλληλους αορίστου χρόνου. Γεγονός που συνεπάγεται τεράστιο οικονομικό κόστος για το Κράτος, καθώς μια σύμβαση ορισμένης διάρκειας, που μπορεί να είναι για μερικούς μήνες, καταλήγει να είναι διάρκειας πολλών χρόνων. Με αυτό τον τρόπο, τα εν λόγω πρόσωπα εξασφαλίζουν θέση στο δημόσιο χωρίς να περάσουν από τις προβλεπόμενες από τον Νόμο διαδικασίες.

Ο Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, με επιστολή του κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, υποδεικνύοντας ότι η Υπηρεσία του εντόπισε τέτοιες περιπτώσεις συμβολαίων στο δημόσιο και ζήτησε τον άμεσο τερματισμό τους.

Το Υπουργείο Οικονομικών στην προσπάθειά του να τερματίσει την κατάχρηση του εργαλείου μίσθωσης υπηρεσιών, εξέδωσε εγκύκλιο στις 15/4/2015, δίνοντας αυστηρές οδηγίες για αποφυγή δημιουργίας οποιασδήποτε υπαλληλικής σχέσης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, καλώντας τους γενικούς διευθυντές των Υπουργείων και τους προϊσταμένους των ανεξάρτητων υπηρεσιών όπως φροντίσουν για την τήρηση των εν λόγω οδηγιών στα Τμήματα/Υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτούς.

Στην επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών, ο Γενικός Ελεγκτής, παραθέτει ενδεικτικά περιπτώσεις συμβολαίων με αγορά υπηρεσιών που παράνομα και παράτυπα περιλαμβάνουν πρόνοιες που παραπέμπουν σε υπαλληλική σχέση.