Ανακαλείται από την αγορά παγωτό γνωστής κυπριακής εταιρείας- Δείτε ποιο είναι (pics)

Ανακαλείται από την αγορά παγωτό γνωστής κυπριακής εταιρείας- Δείτε ποιο είναι (pics)
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Φωτογραφίες:

Ανακαλείται παγωτό γνωστής κυπριακής εταιρείας λόγω αλλεργιογόνους ουσίας που δεν αναγράφεται στη συσκευασία.

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση

Το Υπουργείο Υγείας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων που διεξάγουν στην αγορά, έχουν προβεί σε δειγματοληψία του πιο κάτω προϊόντος, στο οποίο, μετά από εργαστηριακές εξετάσεις στα διαπιστευμένα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους, ανιχνεύτηκε πρωτεΐνη γάλακτος, χωρίς αυτή να αναγράφεται στη σήμανσή του.

Είδος: Παγωτό στο ξυλάκι με άρωμα πορτοκάλι

Εμπορική επωνυμία: Lolly “REGIS”

Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: 25/08/2018

Αριθμός Παρτίδας: L211
Καθαρό βάρος: 83ml
Χώρα Προέλευσης: Κύπρος

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν ήδη ενημερώσει σχετικά την εταιρεία που παρασκευάζει και διακινεί το εν λόγω προϊόν στην κυπριακή αγορά, με οδηγίες για άμεση ανάκληση/απόσυρσή του από την αγορά και διόρθωση της σήμανσης.

Επειδή, όμως, είναι δυνατό κάποια ποσότητα του συγκεκριμένου προϊόντος να βρίσκεται ήδη στην κατοχή καταναλωτών οι οποίοι παρουσιάζουν αλλεργική αντίδραση στην κατανάλωση πρωτεΐνης γάλακτος, αυτοί προτρέπονται όπως αποφύγουν να το καταναλώσουν και το επιστρέψουν στους χώρους από όπου το αγόρασαν.

Σημειώνεται ότι βάσει της νομοθεσίας, η πρωτεΐνη γάλακτος αποτελεί αλλεργιογόνο ουσία, η παρουσία της οποίας στα τρόφιμα πρέπει να αναγράφεται στη σήμανση αυτών.

Δείτε τις φωτογραφίες