Εντοπίστηκαν επικίνδυνα παιδικά παιχνίδια στην κυπριακή αγορά- Φωτογραφίες

Εντοπίστηκαν επικίνδυνα παιδικά παιχνίδια στην κυπριακή αγορά- Φωτογραφίες

Επικίνδυνες χημικές ουσίες εντοπίστηκαν σε παιχνίδια και αντικείμενα παιδικής φροντίδας, τα οποία διατίθενται στην κυπριακή αγορά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, στο πλαίσιο της εφαρμογής του περί Χημικών Ουσιών Νόμου του 2010 και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH, το Τμήμα διενήργησε δειγματοληψίες σε παιχνίδια και αντικείμενα παιδικής φροντίδας που διατίθενται στην κυπριακή αγορά για διακρίβωση της περιεκτικότητάς τους σε επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Μετά από εργαστηριακή ανάλυση των ληφθέντων δειγμάτων από το Γενικό Χημείο του Κράτους, διαπιστώθηκε ότι στα παιγνίδια που φαίνονται στο πιο κάτω πίνακα, οι συγκεντρώσεις Φθαλικών Εστέρων που ανιχνεύθηκαν ήταν πέραν των ορίων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία άμεσης απόσυρσης των μη συμμορφούμενων προϊόντων από την κυπριακή αγορά.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το κοινό προτρέπεται να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf, όπου φαίνονται τα εν λόγω δείγματα παιχνιδιών και αντικειμένων παιδικής φροντίδας, καθώς και άλλες σχετικές Ανακοινώσεις και πληροφορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιο πάνω θέμα, το Τμήμα καλεί το κοινό να επικοινωνεί με τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (τηλ. 22405611, 22405637 και 22405609).