ΚΥΠΡΟΣ-ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποσύρονται ελαττωματικές θερμάστρες-Κίνδυνος για εγκαύματα και ηλεκτροπληξία! PICS

ΚΥΠΡΟΣ-ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποσύρονται ελαττωματικές θερμάστρες-Κίνδυνος για εγκαύματα και ηλεκτροπληξία! PICS
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Φωτογραφίες:

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά προΐόντα, τα οποία δε συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού εμπερικλείουν ουσιαστικούς κινδύνους ασφάλειας για τον χρήστη.

Ανακοίνωση Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Θερμάστρα – ZEUS / As1210)

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά το πιο κάτω προϊόν, το οποίo δεν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού εμπερικλείει ουσιαστικούς κινδύνους ασφάλειας για τον χρήστη. Επιπρόσθετα, δε συνοδεύεται από την απαιτούμενη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και τεχνικό φάκελο. Ως εκ τούτου, ο εισαγωγέας έχει προβεί σε οικειοθελή απόσυρσή του από την αγορά.

Προϊόν

· Κατηγορία: Συσκευές θέρμανσης
· Είδος: Θερμάστρα
· Εμπορική επωνυμία: ZEUS
· Τύπος: Αs1210
· Χαρακτηριστικά: 230 V, 2700 W, 50Hz

· Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης (στη συσκευασία): 029061

· Εισαγωγέας (στη συσκευασία): ZEUS FACTORY
· Διανομέας: SEITANIDES HOME – RV. TELESTAR LTD

45y45ty45

Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία και εγκαύματα
Προτρέπονται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το πιο πάνω προϊόν να μην το χρησιμοποιούν.

Όποιος χρειάζεται πληροφορίες ή διευκρινίσεις για τα δικαιώματα του καταναλωτή, που αφορούν στο συγκεκριμένο προϊόν, μπορεί να επικοινωνεί με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή στο τηλέφωνο 1429 (γραμμή καταναλωτή).

Παρακαλείται επίσης οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στo τηλέφωνo 22800522 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: director@ems.mcw.gov.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22348202.

Ανακοίνωση Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Αερόθερμο – ELPA / FH15)
Προϊόν
· Κατηγορία: Συσκευές θέρμανσης
· Είδος: Αερόθερμο
· Εμπορική επωνυμία: ELPA
· Μοντέλο: FH15
· Χώρα κατασκευής: Κίνα
· Χαρακτηριστικά: 220-240 V, 2000 W, 50 Hz

· Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης (στη συσκευασία):
605645286274

· Εισαγωγέας: Ηλεκτρεμπορική Α.Κ. Μοδέστου Λτδ

sfsdfsd

Κίνδυνος: Φωτιά
Προτρέπονται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το πιο πάνω προϊόν να μην το χρησιμοποιούν.

Όποιος χρειάζεται πληροφορίες ή διευκρινίσεις για τα δικαιώματα του καταναλωτή, που αφορούν στο συγκεκριμένο προϊόν, μπορεί να επικοινωνεί με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή στο τηλέφωνο 1429 (γραμμή καταναλωτή).

Παρακαλείται επίσης οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 22800522 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: director@ems.mcw.gov.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22348202.

Ανακοίνωση Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Αερόθερμο – DiGi 0.1 / AF902)

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά το πιο κάτω προϊόν, το οποίo δεν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού εμπερικλείει ουσιαστικούς κινδύνους ασφάλειας για τον χρήστη. Επιπρόσθετα, δε συνοδεύεται από την απαιτούμενη δήλωση συμμόρφωσης EE, τεχνικό φάκελο και όλες τις απαιτούμενες οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας. Ως εκ τούτου, ο κατασκευαστής έχει προβεί σε οικειοθελή απόσυρσή του από την αγορά.

Προϊόν
· Κατηγορία: Συσκευές θέρμανσης
· Είδος: Αερόθερμο
· Εμπορική επωνυμία: DiGi 0.1
· Μοντέλο: AF902
· Χαρακτηριστικά: 220-240 V, 2000 W, 50 Hz
· Κατασκευαστής: JUMBO Α.Ε.Ε.
Σημάνσεις στη συσκευασία
· Διανομέας Κύπρου: JUMBO TRADING LTD
· Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης: 0468048000039

ryhrfhjry

Κίνδυνος: Φωτιά και ηλεκτροπληξία
Προτρέπονται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το πιο πάνω προϊόν να μην το χρησιμοποιούν.
Όποιος χρειάζεται πληροφορίες ή διευκρινίσεις για τα δικαιώματα του καταναλωτή, που αφορούν στο συγκεκριμένο προϊόν, μπορεί να επικοινωνεί με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή στο τηλέφωνο 1429 (γραμμή καταναλωτή).

Παρακαλείται επίσης οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 22800522 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: director@ems.mcw.gov.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22348202.