Προς αναθεώρηση του Νόμου για τις Φυλακές, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Προς αναθεώρηση του Νόμου για τις Φυλακές, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Για μείζονα θεσμική τομή που επιχείρησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης έκανε λόγο σήμερα ο αρμόδιος Υπουργός Ιωνάς Νικολάου, αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για αναθεώρηση του Νόμου για τις Φυλακές, το οποίο, όπως είπε, έχει ήδη υποβληθεί στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο, καθώς και στους Κανονισμούς που ετοιμάζονται, τηρώντας, ανέφερε, τις βασικές αρχές του προγράμματος διακυβέρνησης.

«Για πρώτη φορά επιχειρούνται τέτοιας έκτασης και εύρους τομές και αλλαγές στο σωφρονιστικό μας σύστημα που αφορούν στην προστασία της αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κρατουμένων και στοχεύουν στη βελτίωση και καλλιέργεια της προσωπικότητάς τους και στην επανένταξή τους στην κοινωνία» σημείωσε ο Υπουργός σε χαιρετισμό του, που μεταδίδει το ΓΤΠ, στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Τhe international correctional system», που διοργανώνεται από το Τμήμα Φυλακών και το Κωνστάντειον Κέντρο Εγκληματολογίας και Δικανικών Επιστημών.

Λαμβάνοντας, είπε, «πάντοτε υπόψη τις υποδείξεις της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των αντίστοιχων Επιτροπών κατά των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης και των Ηνωμένων Εθνών, τις αποφάσεις Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων για θέματα σωφρονισμού και πειθαρχικών μέτρων, κατοχυρώνουμε και μέσα από την επιχειρούμενη νομοθετική ρύθμιση τις αλλαγές που αφορούν στη δημιουργία ενός σύγχρονου σωφρονιστικού ιδρύματος, με κύρια του στοιχεία τον ανθρωπισμό, τον σεβασμό των δικαιωμάτων κατά την έκτιση των ποινών και την ασφάλεια για τους κρατούμενους και το προσωπικό».

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι «τα ζητήματα των Φυλακών και των προβλημάτων του σωφρονιστικού συστήματος τέθηκαν από την πρώτη στιγμή ψηλά στις προτεραιότητες της παρούσας Κυβέρνησης και καθορίστηκαν πολιτικές και δράσεις για αναμόρφωσή του».

Τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης. «Λάβαμε μέτρα για μείωση των δυσμενών συνεπειών της κράτησης, που είναι σταθερά προσανατολισμένα στην προοπτική της επανένταξης των κρατουμένων στην κοινωνία. Επιδιώξαμε, σχεδιάσαμε, υλοποιήσαμε και πετύχαμε, συντονισμένα και μεθοδικά, ριζικές αλλαγές στο σωφρονιστικό μας σύστημα. Σήμερα μπορούμε να μιλάμε για ένα σύγχρονο, ανθρώπινο σωφρονιστικό σύστημα, προσανατολισμένο στην κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων. Ως τέτοιο αναγνωρίζεται από διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα που επισκέπτονται την Κύπρο και υποβάλλουν εκθέσεις για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τόπο μας» σημείωσε ο Υπουργός.

Ο κ. Νικολάου υπογράμμισε πως με την ουσιαστική αναβάθμιση των συνθηκών κράτησης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το σωφρονιστικό σύστημα στην Κύπρο έχει, κατά γενική ομολογία, αναμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, ώστε σήμερα να αναγνωρίζεται ευρέως και να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.

Χαρακτηριστικές, είπε, είναι οι θετικές κριτικές από διεθνείς οργανισμούς (όπως τη CPT και την SPT), από την Επίτροπο Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και άλλους ανεξάρτητους θεσμούς, καθώς και εμπειρογνώμονες ξένων χωρών που επισκέπτονται τις Φυλακές.