ΥΠΑΜ: «Έρευνες για ιδιωτική απασχόληση γιατρών που είναι μέλη του στρατού»

ΥΠΑΜ: «Έρευνες για ιδιωτική απασχόληση γιατρών που είναι μέλη του στρατού»

Έχουν ήδη διαταχθεί έρευνες σε σχέση με καταγγελίες για ιδιωτική απασχόληση γιατρών που είναι μέλη του στρατού, ενώ για το θέμα έχει ενημερωθεί σχετικά και η Αστυνομία, αναφέρει το Υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωση για την Ειδική Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το εν λόγω Υπουργείο που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Στην ίδια ανακοίνωση, αναφέρεται επίσης ότι σε σχέση με τον έλεγχο ιατρικών εξόδων του Στρατιωτικού Ακολούθου Άμυνας στη πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Μόσχα, το Υπουργείο Άμυνας προέβη σε όλες τις ενέργειες αρμοδιότητάς του, ως αποτέλεσμα των οποίων προέκυψαν οι πληροφορίες που έχουν κοινοποιηθεί στις αρμόδιες αρχές για διεξαγωγή των αναγκαίων ελέγχων και ερευνών, καθώς και στην Ελεγκτική Υπηρεσία.

Σε ό,τι αφορά στη διακίνηση των ΣΥΟΠ και των εθνοφρουρών το Υπουργείο Άμυνας κρίνει, όπως αναφέρεται, ότι η δωρεάν μετακίνηση με λεωφορεία έχει συμβάλει σημαντικά στη μείωση των οδικών δυστυχημάτων. Τα όποια νομοτεχνικά ζητήματα θα ρυθμιστούν με Κανονισμούς με τη νέα χρονιά καθώς θα υπάρχει πιο καθαρή εικόνα ως προς τις πραγματικές ανάγκες, προστίθεται. Σημειώνεται ότι σταδιακά και μέσω πλέον των στοχευμένων προσλήψεων και μεταθέσεων, ο αριθμός των ΣΥΟΠ που υπηρετούν εκτός φρουράς προτίμησης μειώνεται διαρκώς. Τα όποια θέματα αφορούν άδειες ΣΥΟΠ, όπως καταγράφεται στην απάντηση του Υπουργείου, και η οποία περιλαμβάνεται στην Έκθεση του Ελεγκτή, έχουν αντιμετωπιστεί με νεώτερες διαταγές του ΓΕΕΦ και διοικητικές ρυθμίσεις.

Για τη διαδικασία αγοράς εξοπλισμών και προμηθειών, το Υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι προχωρεί με βάση τον Προϋπολογισμό του 2018, στην πρόσληψη δημοσιοϋπαλληλικού διευθυντικού και στελεχιακού δυναμικού, καθώς και στη μετάταξη προσοντούχων αξιωματικών στο Σώμα Οικονομικού, προκειμένου να ενισχύσουν την υπό συγκρότηση νέα Διεύθυνση Εξοπλισμών και Προμηθειών, στο πλαίσιο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Υπουργείου.

Αναφορικά με την καθυστέρηση στη λειτουργία της νέας πτέρυγας του Στρατιωτικού Νοσοκομείου σημειώνεται ότι κρίθηκε αναγκαία για να αποφευχθούν ενδεχόμενα περιττά έξοδα, ενόψει της οριστικοποίησης της χρήσης του κτηρίου, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που προκύπτουν μετά την έγκριση του ΓΕΣΥ. Στο πλαίσιο αυτό οι διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Υγείας βρίσκονται στο τελικό στάδιο, όπως αναφέρει το Υπουργείο.

Περαιτέρω αναφέρεται ότι η περίπτωση της παράτασης διάρκειας σπουδών φοιτητή Στρατιωτικής Σχολής αφορά φοιτητή ιατρικής, που ο συνολικός χρόνος σπουδών είναι έξι χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, προστίθεται, παρατάσεις που δόθηκαν σε παλαιότερες περιόδους δεν δίνονται πλέον ενώ μέσα από τους Κανονισμούς που εγκρίθηκαν πρόσφατα από τη Βουλή και νέες πρότυπες συμβάσεις, ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέματα.

Σε σχέση με το θέμα της διαχείρισης ΚΨΜ, το Υπουργείο Άμυνας έχει εξετάσει τα προβλήματα που προκύπτουν από τη λειτουργία τους, όπως καταγράφονται εδώ και αρκετά χρόνια από την Ελεγκτική Υπηρεσία, γι’ αυτό και αποφάσισε στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην ΕΦ, να προωθήσει μέσω της εφαρμογής πιλοτικού σχεδίου, την ανάθεση των ΚΨΜ σε ιδιώτες. Σχετικό προσχέδιο Τροποποιητικών Κανονισμών στάλθηκε για νομοτεχνικό έλεγχο στη Νομική Υπηρεσία. Με την υλοποίηση της εν λόγω μεταρρύθμισης αναμένεται:

α. να αποδεσμευτεί σημαντικός αριθμός στελεχών και στρατιωτών προκειμένου να τους ανατεθούν επιχειρησιακά καθήκοντα,

β. να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά τα εγγενή προβλήματα ελέγχου του υφιστάμενου πολύπλοκου, κοστοβόρου και γραφειοκρατικού συστήματος,

γ. να διασφαλισθεί μέσω της ανταγωνιστικής διαδικασίας προσφορών η πλέον συμφέρουσα λύση για τα συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας που θα καθορισθούν.