ΚΥΠΡΟΣ: Πότε αρχίζει η περίοδος ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας - Όλες οι πληροφορίες

ΚΥΠΡΟΣ: Πότε αρχίζει η περίοδος ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας - Όλες οι πληροφορίες

Όλες οι πληροφορίες.

 

Αρχίζει τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου η περίοδος ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων για το 2018.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων (Τμήμα Οδικών Μεταφορών), οι άδειες κυκλοφορίας θα ανανεώνονται από τη Δευτέρα 8.1.2018 στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://rtd.mcw.gov.cy, σε Εμπορικές Τράπεζες, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στα Επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και στα Επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

Η τελευταία ημερομηνία ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας είναι η Κυριακή 11.3.2018, ενώ οι άδειες μπορούν να ανανεώνονται για χρονική περίοδο τριών, έξι, εννέα και δώδεκα μηνών.

Με βάση την ίδια νομοθεσία για ανανεώσεις αδειών κυκλοφορίας που θα γίνονται μετά από την Κυριακή 11.3.2018 θα επιβάλλεται ως επιβάρυνση στην άδεια κυκλοφορίας το άθροισμα του ποσού των 10 ευρώ και ποσού ίσου με το 10% της άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο ποσό για το τρέχον έτος.

Ο έλεγχος των οχημάτων θα αρχίσει τη Δευτέρα 12.3.2018 και από την ημερομηνία αυτή η Αστυνομία και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών θα καταγγέλλουν όσους κυκλοφορούν οχήματα χωρίς ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας.

Για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να υπάρχει Πιστοποιητικό καταλληλότητας σε ισχύ και Ασφάλεια.

Τονίζεται εξάλλου ότι όσοι είχαν ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος τους κατά το 2017 αλλά δεν προτίθενται να την ανανεώσουν για το 2018 θα πρέπει να υποβάλουν στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών αίτηση ακινητοποίησης του οχήματος, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΤΟΜ12Α. Σε αντίθετη περίπτωση η υποχρέωση για καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος κυκλοφορίας συνεχίζει να υφίσταται ως αστικό χρέος, οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Σε περίπτωση καταστροφής του οχήματος θα πρέπει οι ιδιόκτητες να υποβάλλουν στο ΤΟΜ αίτηση ακύρωσης εγγραφής του οχήματος (έντυπο ΤΟΜ 98) συνοδευόμενη από το «Πιστοποιητικό Καταστροφής» που εκδίδεται από αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων οχημάτων, για να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας από την ημερομηνία καταστροφής του οχήματος.