Μερικώς αποδεχτή την αναπομπή του νόμου για τη διαφθορά στην Αστυνομία έκανε η Βουλή

Μερικώς αποδεχτή την αναπομπή του νόμου για τη διαφθορά στην Αστυνομία έκανε η Βουλή

Η Ολομέλεια της Βουλής έκανε μερικώς αποδεχτή την αναπομπή του νόμου για την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου στην Αστυνομία, κατά τρόπο με τον οποίο δίνει την εξουσία στην Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου να προβαίνει σε παρακολουθήσεις της επικοινωνίας του ελεγχόμενου μέλους του Σώματος χωρίς δικαστικό ένταλμα, και χωρίς δικαστικό ένταλμα να διενεργεί σε αυτά αιφνιδιαστικούς ελέγχους ναρκοτέστ οποτεδήποτε, να διενεργεί αιφνιδιαστικούς ελέγχους αλκοτέστ και να μετέρχεται οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες μεθόδους για σκοπούς συλλογής και αξιοποίησης μαρτυρικού υλικού.

Η Ολομέλεια της Βουλής απέρριψε την αναπομπή του Περί Αστυνομίας Νόμου, με 17 ψήφους υπέρ της αναπομπής και 32 εναντίον.


Η Βουλή με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε το δωδεκατημόριο του Φεβρουαρίου για τους Ημικρατικούς Οργανισμούς.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου που παρέστη στη συνεδρία εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του για το γεγονός ότι δεν έγιναν αποδεκτοί όλοι οι λόγοι της αναπομπής των δύο νόμων.