Ενημέρωση από Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για εξέταση αιτήσεων

Ενημέρωση από Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για εξέταση αιτήσεων

Ανακοίνωση ως προς την ημερομηνία εξέτασης των αιτήσεων που παραλήφθηκαν και αφορούν σε Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα εκδίδουν σε εβδομαδιαία βάση οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε μια προσπάθεια περαιτέρω εξυπηρέτησης των πολιτών, όπως αναφέρουν.

 

Ανακοίνωση των Υπηρεσιών αναφέρει ότι για το επίδομα ανεργίας εξετάζονται οι αιτήσεις όσων μισθωτών τερματίστηκε η απασχόλησή τους και η περίοδος ανεργίας τους άρχισε στις 08/11/2017. Επίσης εξετάζονται οι περιπτώσεις όσων ήδη λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, το οποίο αφορά στην περίοδο ανεργίας Δεκεμβρίου 2017 - Ιανουαρίου 2018.

Για την πληρωμή λόγω πλεονασμού εξετάζονται οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί Φεβρουάριο – Μάρτιο του 2017. Σημειώνεται ότι, υπάρχει αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί πριν την πιο πάνω ημερομηνία για τις οποίες όμως δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η εξέταση διότι οι εργοδότες δεν έχουν αποστείλει ακόμη τα στοιχεία που τους έχουν ζητηθεί.

Για επίδομα ασθενείας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 28/09/2017. Για σύνταξη αναπηρίας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου - Ιουνίου 2017, νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο.

Εξάλλου για σύνταξη ανικανότητας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιουνίου 2017, νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο και για επίδομα σωματικής βλάβης οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιουλίου 2017.

Στο δευτεροβάθμιο ιατρικό συμβούλιο εξετάζονται οι ιεραρχικές προσφυγές Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2017 και για θεσμοθετημένη σύνταξη οι παραληφθείσες αιτήσεις, των οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Αύγουστο του 2017.

Για την κοινωνική σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις, των οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Νοέμβριο του 2017. Σε ότι αφορά τη σύνταξη χηρείας για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σασα σύζυγος δεν λάμβανε σύνταξη γήρατος εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2017. Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σασα σύζυγος λάμβανε σύνταξη γήρατος εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Οκτωβρίου 2017.

Σε ό,τι αφορά το βοήθημα κηδείας για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σασα λάμβανε σύνταξη χηρείας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Οκτωβρίου 2017. Για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο/η αποβιώσας/σασα λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη, δεν είχε σύζυγο και το αίτημα για βοήθημα κηδείας προέρχεται από άλλο πρόσωπο που ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου 2017.

Εξάλλου για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο/η αποβιώσας/σασα λάμβανε κοινωνική σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Νοεμβρίου 2017. Για άλλες περιπτώσεις (πχ. ο/η αποβιώσας/σασα ήταν/δεν ήταν συνταξιούχος και είχε σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σασα δεν ήταν συνταξιούχος και δεν είχε σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σασα ήταν νεαρό άτομο, άγαμος/η και η αίτηση προέρχεται από τον γονέα ή από τα αδέλφια του/της, ο/η αποβιώσας/σασα ήταν αγνοούμενος/η) εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2017.

Για το επίδομα ορφάνιας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2017 και για το βοήθημα τοκετού εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 08/12/2017.

Για το επίδομα μητρότητας για πρώτη πληρωμή εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 10/11/2017 και για συνεχόμενες πληρωμές εξετάζονται αιτήσεις, για τις οποίες έχουν προσκομιστεί τα αναγκαία στοιχεία (πχ. δήλωση τοκετού) που παραλήφθηκαν Σεπτέμβριο του 2017.

Σε ότι αφορά το επίδομα πατρότητας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2017.

Για τις αιτήσεις θεσμοθετημένης σύνταξης, χηρείας και ανικανότητας οι οποίες πληρώνονται με βάση τις διμερείς συμβάσεις και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 883/04 τα δεδομένα έχουν ως εξής:
• Θεσμοθετημένη Σύνταξη: Εξετάζονται οι αιτήσεις για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς, για αιτητές με ημερομηνία γεννήσεως το 1953.
• Σύνταξη Ανικανότητας: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Δεκεμβρίου 2017.
• Σύνταξη Χηρείας: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι και τον Αύγουστο - Σεπτέμβριο του 2016 για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς.
• Επίδομα Ορφάνιας: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι και τον Ιούνιο του 2016, για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς.

Τέλος σε ό,τι αφορά τις ποινικές υποθέσεις, το Νοέμβριο του 2017 (τελευταία στοιχεία) εκκρεμούσαν 5293 ποινικές υποθέσεις, εκ των οποίων οι 1766 αφορούν σε εργοδότες και οι 3587 αφορούν σε αυτοτελώς εργαζόμενους.