ΠΡΟΣΟΧΗ! Επικίνδυνα προϊόντα κυκλοφορούν στην αγορά - Αν τα δείτε ειδοποιήστε άμεσα τις Αρχές

ΠΡΟΣΟΧΗ! Επικίνδυνα προϊόντα κυκλοφορούν στην αγορά - Αν τα δείτε ειδοποιήστε άμεσα τις Αρχές

Αν το δείτε ειδοποιήστε άμεσα τις Αρχές

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Ασφάλεια Προϊόντων πλην τροφίμων (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κυκλοφορήσει στην Κοινοτική Αγορά τα πιο κάτω προϊόντα τα οποία θεωρείται ότι περικλείουν κινδύνους:

 
  1. Χρώματα Tattoo επωνυμίας «Eternal Ink» και χρώματος Lighting Yellow με κωδικό 10/10/16. Τα προϊόντα παρασκευάζονται στην Αμερική και έχουν εντοπιστεί στην Ιταλία. Περιέχουν επικίνδυνες αρωματικές Αμίνες, οι οποίες είναι καρκινογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή χημικές ουσίες.

2. Θέρμοι επωνυμίας «KITCHEN CLUB» με κωδικό 2170297 και barcode 8-029121702978. Το προϊόν είναι κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ιταλίας και περιέχει ίνες αμιάντου, υλικό που έχει χαρακτηρισθεί ως καρκινογόνο και η χρήση του έχει απαγορευτεί.
   3. Γάντια εργασίας επωνυμίας «Ejendals-Tegera classic», με κωδικό 7392626036932. Το προϊόν έχει κατασκευαστεί στη Σουηδία, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και περιέχει εξασθενές χρώμιο, ουσία η οποία είναι ευαισθητοποιητική και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.
   4. Κούκλα ονομασίας «Angel in whitel» με κωδικό 277 και Barcode
 
  8595500003 757, BM375K62. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Τσεχίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

5. Κούκλα επωνυμίας «CHARM MAGIC GIRL» και με κωδικό Νο. 910 και Barcode 225222025016, 6B 6675-2003. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Τσεχίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.
  6. Κούκλα επωνυμίας «MAGIC GIRL-FAD GIRL» και με κωδικό 807. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Τσεχίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο, που είναι 0,1% κατά βάρος.

7. Κούκλες επωνυμίας «HENGFA/Happy Day», κωδικό 798 και barcode 1225222025016, 6B6675-2003. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Τσεχίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο, που είναι 0,1% κατά βάρος.
 
  8. Κούκλες επωνυμίας «Fashion Girl» και με κωδικό 825 και barcode 8623322306081. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Τσεχίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο, που είναι 0,1% κατά βάρος.
 
  9. Κούκλες επωνυμίας «SWEET days» και με κωδικό 503 και barcode 8141740105357. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Τσεχίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο, που είναι 0,1% κατά βάρος.
  10. Κούκλες πόνι αλογάκια επωνυμίας «MY LITTLE PEGASUS» και με κωδικό item No: 4964454 και barcode 6951449644543. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Τσεχίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο, που είναι 0,1% κατά βάρος.

  11. Κούκλα άγνωστης επωνυμίας, με κωδικό ITEM NO: 13048 και barcode 8625511304816. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Τσεχίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο, που είναι 0,1% κατά βάρος.
  12. Κούκλες επωνυμίας «BEAUTIFUL/FASHION GIRLl», με κωδικό ITEM NO: 2430 6d8x144 και Barcode 8590000024301. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Τσεχίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.
  13. Κούκλες επωνυμίας «My Baby» με κωδικό 00410301 και barcode 8592190413019. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Τσεχίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο, που είναι 0,1% κατά βάρος.
  14. Κούκλα επωνυμίας «Smile Annie Baby» με κωδικούς 8009040009396, ITEM NO: K358A, K358B, ITEM No: TC142939. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Τσεχίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο, που είναι 0,1% κατά βάρος.
  15. Κούκλες επωνυμίας «Beauty» με κωδικό NO.509 και barcode 6901234066760, TM6676-203. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Τσεχίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.
  16. Κούκλες επωνυμίας «Beauty- Lovely Girl» με κωδικούς MH41679 και MH-173358 και barcode 8418814160780 και 8418811733581. Τα προϊόντα είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκαν στην αγορά της Τσεχίας και περιέχουν την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο, που είναι 0,1% κατά βάρος.
  17. Κούκλα επωνυμίας «SWEET days» με κωδικό NO. WX502, ITEM NO 4769-5489 και Barcode 8599900047694. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Τσεχίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο, που είναι 0,1% κατά βάρος.
  18. Σετ κούκλας επωνυμίας «L.O.L. SURPRISE – ΜIX & MATCH ACCESSORIES» με κωδικό AM511900 και barcode 6924880214026. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Τσεχίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο, που είναι 0,1% κατά βάρος.
  

  19. Σετ παιχνίδι αστυνομίας με όπλα επωνυμίας «X XIN YE – SUPER BATTLE MILITARY» με κωδικό batch no: 150517, item No: M60430 και Barcode 8590439604303. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Τσεχίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο, που είναι 0,1% κατά βάρος.
  20. Κούκλα επωνυμίας «Style Fashion - Happy girl», με κωδικό 00410076 και barcode 8592190041762. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Τσεχίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο, που είναι 0,1% κατά βάρος.
 
  21. Σετ κούκλας με καροτσάκι επωνυμίας «Tutu love - Doll Stroller Deluxe Play», με κωδικό 08/2017, 86836 και barcode 114487, 8590331144877. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Τσεχίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο, που είναι 0,1% κατά βάρος.
  22. Σετ κούκλας με φτερωτό άλογο επωνυμίας «JIN MEI TOY - Magic Pegasus», με κωδικό NO.7713-4 και barcode 47217, 170295, 8592117472174. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Τσεχίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο, που είναι 0,1% κατά βάρος.

  23. Κούκλες επωνυμίας «CHARMING GIRLS - Aesthetic fashion», με κωδικούς NO.TY-918 και ITEM NO: NM2557 και barcode 00420000025577. Τα προϊόντα είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκαν στην αγορά της Τσεχίας και περιέχουν την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο, που είναι 0,1% κατά βάρος.

Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX: http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην Κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα 22405637, 22405611 και 22405609.