Κήρυξη ανομβριόπληκτων περιοχών από τον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης

Κήρυξη ανομβριόπληκτων περιοχών από τον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης αποφάσισε να κηρύξει ανομβριόπληκτες περιοχές, όσον αφορά τις καλλιέργειες Σιτηρών και Ξηρικών Κτηνοτροφικών Φυτών ύστερα από την υποβολή σχετικής εισηγητικής έκθεσης από την αρμόδια Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας.

Οι περιοχές αυτές είναι:

Επαρχία Λευκωσίας:

Α) Ολόκληρες τις περιοχές μέσα στα διοικητικά όρια των πιο κάτω δήμων και κοινοτήτων,για όλα τα Σιτηρά και Ξηρικά Κτηνοτροφικά Φυτά:      Αγγολέμι, Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου, Άγιοι Ηλιόφωτοι, Άγιοι Τριμιθιάς, Άγιος Γεώργιος Καυκάλου, Άγιος Γεώργιος Λεύκας, Άγιος Δομέτιος, Άγιος Επιφάνειος Σολέας, Άγιος Θεόδωρος Σολέας, Άγιος Ιωάννης Μαλούντας, Άγιος Νικόλαος Λεύκας, Άγιος Σωζόμενος, Αγροκηπιά, Ακάκι, Ανάγεια, Αναλιόντας, Αρεδιού, Αστρομερίτης, Αυλώνα, Βυζακιά, Γερόλακκος, Δένεια, Δευτερά Κάτω, Δευτερά Πάνω, Έγκωμη, Επισκοπειό, Εργάτες, Ευρύχου, Ζώδεια Πάνω, Καλό Χωριό Ορεινής, Καμπιά, Καπέδες, Καταλιόντας, Κατύδατα, Κατωκοπιά, Κλήρου, Κοκκινοτριμιθιά, Κοράκου, Κοτσιάτης, Κουτραφάς Κάτω, Κουτραφάς Πάνω, Λακατάμεια Κάτω, Λακατάμεια Πάνω, Λατσιά, Λευκωσία, Λινού, Μαλούντα, Μάμμαρη, Μαργί, Μένικο, Μιτσερό, Μονή Κάτω, Νικητάρι, Ξυλιάτος, Ορούντα, Παλαιομέτοχο, Πέρα Ορεινής, Περιστερώνα, Πέτρα, Πολιτικό, Ποτάμι, Σκουριώτισσα, Στρόβολος, Τεμβριά, Τσέρι, Φικάρδου, Φλάσου, Φυλλιά και Ψιμολόφου.

Β) Ολόκληρες τις περιοχές μέσα στα διοικητικά όρια των πιο κάτω δήμων και κοινοτήτων,για όλα τα Σιτηρά και Ξηρικά Κτηνοτροφικά Φυτά, με εξαίρεση το Τριτικάλε: Αγλαντζιά, Γέρι, Νήσου και Πέρα Χωριό.

Γ) Αγία Βαρβάρα: Τις περιοχές της κοινότητας με Φ/Σ 30/46, 30/53, 30/54, 30/55, 30/61, 30/62, 30/63, 39/6, 39/7, 39/12 και 39/13, για όλα τα Σιτηρά και Ξηρικά Κτηνοτροφικά Φυτά, με εξαίρεση το Τριτικάλε.

Δ) Δάλι: Τις περιοχές του δήμου με Φ/Σ 30/31, 30/32, 30/38, 30/39, 30/40, 30/47, 30/48, 30/55, 30/56, 31/33, 31/41, 31/49, 2-234-382, 2-234-383, 2-235-382 και 2-235-383, για όλα τα Σιτηρά και Ξηρικά Κτηνοτροφικά Φυτά.

Λεπτομερής περιγραφή των περιοχών του κάθε δήμου ή κοινότητας που κηρύχθηκαν ως ανομβριόπληκτες, καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά ζημιάς που εκτιμήθηκαν, φαίνονται αναλυτικά στις ανακοινώσεις που θα αναρτηθούν στα κατά τόπους Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα ή Κοινοτικά Συμβούλια.

ΚΥΠΕ

Διαβάστε περισσότερα για την Κύπρο πατώντας εδώ!