Η Ημέρα Βιοποικιλότητας αφιερώνεται στην 1η φυσική Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή

Η Ημέρα Βιοποικιλότητας αφιερώνεται στην 1η φυσική Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, αφιερώνει την «Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας», στη θαλάσσια βιοποικιλότητα και στην εγκαθίδρυση της 1ης φυσικής Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής (ΘΠΠ) στο Κάβο Γκρέκο.

Σε ανακοίνωσή του, το ΓΤΠ αναφέρει ότι τα θαλάσσια και χερσαία οικοσυστήματα, τα οποία φιλοξενούν ποικιλία ζωικών και φυτικών ειδών, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ανθρώπινη ύπαρξη και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την αειφόρο ανάπτυξη και διατήρηση ενός υγιούς και παραγωγικού περιβάλλοντος του πλανήτη μας. 

Η εγκαθίδρυση της Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής τέθηκε πρόσφατα σε ισχύ με την έκδοση σχετικού Διατάγματος από τον Υπουργό Γεωργίας Κώστα Καδή και αποτελεί επισφράγισμα μιας διαδρομής συνεχών προσπαθειών προς επίτευξη του στόχου, που δεν είναι άλλος από την ανάκαμψη της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των αλιευτικών αποθεμάτων, ώστε να έχουμε σε βάθος χρόνου υγιή και παραγωγικά θαλάσσια οικοσυστήματα, που ταυτόχρονα να είναι σε θέση να παρέχουν στον άνθρωπο τις υπηρεσίες και τις χρήσεις τους και να δίνουν δουλειά και εισόδημα στους ψαράδες και στις παράκτιες κοινωνίες.

Το ΤΑΘΕ και το ΥΓΑΑΠ έχουν θέσει ως στρατηγική επιδίωξη, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και  την ανάπτυξη ενός μοντέλου βιώσιμης αλιείας, η οποία συνδυάζει τα οφέλη τόσο της διατήρησης του ιχθυοαποθέματος, της στήριξης των αλιέων, όσο και της δημιουργίας νέων προοπτικών βιώσιμης ανάπτυξης συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της οικονομίας των παράκτιων περιοχών.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός εθνικού δικτύου ΘΠΠ, τόσο φυσικών όσο και με τεχνητούς υφάλους, το οποίο θα συμβάλλει συνεργιστικά με τα διάφορα άλλα διαχειριστικά μέτρα που λαμβάνονται για αντιμετώπιση της υπεραλίευσης, στην αύξηση της τοπικής βιοποικιλότητας, στον εμπλουτισμό των ιχθυαποθεμάτων και στην προσέλκυση καταδυτικού ενδιαφέροντος.

Η ίδρυση και η ορθή διαχείριση των ΘΠΠ μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της αλιείας, αφού οι περιοχές αυτές ανάλογα με το καθεστώς προστασίας που θα τις διέπει, δηλ. εάν περιλαμβάνουν ζώνες απαγόρευσης  της αλιείας, μπορούν μέσα σε λίγα χρόνια να μεταμορφωθούν σε ιχθυότοπους όπου τα ψάρια θα πολλαπλασιάζονται και θα εμπλουτίζουν τις γειτνιάζουσες περιοχές. Ουσιαστικά οι περιοχές αυτές θα ενεργούν ως πυρήνες ανάπτυξης βιοποικιλότητας και ως δεξαμενές αναπαραγωγής των ιχθυοαποθεμάτων.

Η συμμετοχή και η στήριξη όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όλων όσοι ασχολούνται δηλαδή με τη θάλασσα, την αλιεία, το σχεδιασμό και τη λειτουργία των ΘΠΠ είναι ουσιώδης για τη μεγάλη προσπάθεια που ξεκινά σήμερα το ΤΑΘΕ & το ΥΓΑΑΠ, που στοχεύει στην ανάκαμψη των ιχθυοαποθεμάτων και στην  προστασία και διατήρηση των θαλασσίων οικοσυστημάτων της θάλασσας μας. Η δημιουργία και ο σχεδιασμός διαχείρισης των ΘΠΠ από μόνα τους δεν είναι αρκετά.

Πηγή:ΚΥΠΕ

Διαβάστε περισσότερα για την Κύπρο πατώντας εδώ!