Αναβάθμιση ψηφιακής παρουσίας Υπουργείου Εξωτερικών

Αναβάθμιση ψηφιακής παρουσίας Υπουργείου Εξωτερικών

Σε αναβάθμιση της ψηφιακής παρουσίας του προχωρεί το Υπουργείο Εξωτερικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ «αναγνωρίζοντας ότι η ψηφιακή διπλωματία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξέλιξης της παραδοσιακής διπλωματίας με σύγχρονα μέσα, το Υπουργείο Εξωτερικών προβαίνει σε βήματα στον τομέα, κάνοντας χρήση των νέων, δυναμικών τρόπων επικοινωνίας, όπως είναι τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης».

«Κατά τις επόμενες εβδομάδες τόσο το Υπουργείο Εξωτερικών όσο και οι Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, θα αναβαθμίσουν ή θα εγκαινιάσουν την παρουσία τους σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης», αναφέρεται.

Σημειώνεται ότι «η ψηφιακή διπλωματία του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας αναβαθμίζεται δια της οπτικής ανανέωσης και ουσιαστικής αναβάθμισης της παρουσίας του Υπουργείου σε Facebook και το Twitter, αλλά και μέσω, εκεί και όπου δεν υπάρχουν, της λειτουργίας σελίδων και λογαριασμών των Διπλωματικών Αποστολών της Δημοκρατίας στο εξωτερικών σε Facebook και Twitter».

«Σκοπός είναι οι ενέργειες αυτές να φέρουν το Υπουργείο Εξωτερικών πιο κοντά στους πολίτες και ειδικότερα τους νέους, να εγκαινιάσουν έναν διαδραστικό διάλογο για την εξωτερική πολιτική και παρουσία της Κύπρου στον κόσμο και να ενισχύσουν τη διπλωματική συμμετοχή της Κύπρου στα διεθνή δρώμενα και εξελίξεις», αναφέρεται.