Προσοχή! Κυκλοφόρησαν προϊόντα που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες - Δείτε τα (Pics)

Προσοχή! Κυκλοφόρησαν προϊόντα που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες - Δείτε τα (Pics)

Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα αυτά είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX:

 http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Ασφάλεια Προϊόντων πλην τροφίμων (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κυκλοφορήσει στην κοινοτική αγορά προϊόντα τα οποία θεωρείται ότι περικλείουν κινδύνους. 

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα εν λόγω προϊόντα στην κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα 22405637, 22405611 και 22405609.

Δείτε τις φωτογραφίες:

5555555555

Διαβάστε περισσότερα για την Κύπρο πατώντας εδώ!