Κουρεμένοι Ταμείων Προνοίας - Γίνονται δεκτές οι αιτήσεις μελών

Κουρεμένοι Ταμείων Προνοίας - Γίνονται δεκτές οι αιτήσεις μελών

Το Γενικό Λογιστήριο ανακοινώνει ότι από την 1η Αυγούστου θα γίνονται δεκτές ατομικές αιτήσεις από μέλη των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων οι καταθέσεις των οποίων είχαν απομειωθεί αν έχουν κλείσει το 65ο έτος ηλικίας ή είναι λήπτες από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Σύνταξης Ανικανότητας και Σύνταξης Αναπηρίας και κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης τους δεν απασχολούνται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου «από 1η Αυγούστου 2018 θα γίνονται δεκτές ατομικές αιτήσεις από μέλη των Ταμείων Προνοίας / Συντάξεων τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση και έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον πιο κάτω κατάλογο».

«Ο κατάλογος των εγκεκριμένων Ταμείων Προνοίας / Συντάξεων θα ανανεώνεται συχνά για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μελών», αναφέρεται.

Υπενθυμίζεται ότι «σύμφωνα με το Σχέδιο, το ποσό της αναπλήρωσης θα καταβάλλεται κατά την ηλικία συνταξιοδότησης του κάθε μέλους του Ταμείου Προνοίας και Συντάξεων του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ήτοι το 65ο έτος ηλικίας».

Διαβάστε επίσης: Οδηγοί Προσοχή! Κλειστοί δρόμοι σε όλη την Κύπρο - Αποφύγετε την ταλαιπωρία

Αναφέρεται ότι «το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφαση του στις 25/7/2018, ενέκρινε πρόταση του Υπουργού Οικονομικών για αναθεώρηση του πιο πάνω Σχεδίου, στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί ρυθμίσεις για την παραχώρηση της αυξημένης αναπλήρωσης πριν από τη συμπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας, για τις περιπτώσεις δικαιούχων μελών Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων του ιδιωτικού τομέα, που είναι λήπτες από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Σύνταξης Ανικανότητας και Σύνταξης Αναπηρίας και κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης τους δεν απασχολούνται».

Διευκρινίζεται ότι το Γενικό Λογιστήριο «δεν θα δέχεται αιτήσεις από μέλη Ταμείων Προνοίας / Συντάξεων τα οποία δεν πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις».

Προστίθεται ότι Το έντυπο Ατομικής Αίτησης Μέλους για Αυξημένη Αναπλήρωση, καθώς και ο κατάλογος των εγκεκριμένων Ταμείων Προνοίας / Συντάξεων που έχουν εγκριθεί, μπορούν να εξασφαλισθούν από την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου www.treasury.gov.cy στην ενότητα «Τελευταία Νέα», όπου βρίσκεται αναρτημένη η ανακοίνωση.

Πηγή ΚΥΠΕ

Διαβάστε περισσότερα για την Κύπρο πατώντας εδώ!