Προσοχή! Νέα εκστρατεία της Αστυνομίας Κύπρου - Τι θα ελέγχεται!

Προσοχή! Νέα εκστρατεία της Αστυνομίας Κύπρου - Τι θα ελέγχεται!

Πότε αρχίζει η εκστρατεία και πόσο θα διαρκέσει.

Η Αστυνομία συνεχίζοντας τις προσπάθειες για πρόληψη και μείωση των σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων συγκρούσεων, πραγματοποιεί από αύριο Δευτέρα 6 Αυγούστου, μέχρι και την Κυριακή 12 Αυγούστου, 2018, την έβδομη για φέτος παγκύπρια εκστρατεία ελέγχου της παράβασης του ορίου ταχύτητας στο οδικό δίκτυο.

Όπως είναι γνωστό, η τροχαία παράβαση του ορίου ταχύτητας, αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων συγκρούσεων.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, την τελευταία πενταετία, 2013 – 2017, η υπερβολική ταχύτητα αποτέλεσε την τρίτη αιτία πρόκλησης θανατηφόρων τροχαίων συγκρούσεων σε ποσοστό 12.77%. Κατά το έτος 2017, η υπερβολική ταχύτητα αποτέλεσε την 3η αιτία πρόκλησης θανατηφόρων τροχαίων συγκρούσεων, σε ποσοστό 16.33%.

Η Αστυνομία ως εκ τούτου, επικεντρώνει τις προσπάθειές της για πάταξη του φαινομένου αυτού.

Η εκστρατεία ελέγχου παράβασης του ορίου ταχύτητας θα διεξάγεται σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο συνεργασίας της Αστυνομίας Κύπρου με το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Δίκτυο Τροχαίας TISPOL.