Διευκρινίζει το Τμήμα Δημοσίων Έργων: Κανένα πρόβλημα της γέφυρας στη Μονή

Διευκρινίζει το Τμήμα Δημοσίων Έργων: Κανένα πρόβλημα της γέφυρας στη Μονή

Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στατικότητας και ασφάλειας της γέφυρας στη Μονή , στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Λεμεσού και δεν εμπνέει οποιαδήποτε ανησυχία η κατάσταση, απαντά το Τμήμα Δημοσίων Εργων σε πρόσφατα δημοσιεύματα.

Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι το Τμήμα, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης του οδικού δικτύου, είχε προχωρήσει σε μελέτη για ενίσχυση/αναβάθμιση της υπό αναφορά γέφυρας με ιδιώτη μελετητή και η εργασία συνολικού κόστους €1.3 εκ. ανατέθηκε σε Εργολάβο.

Δυστυχώς, διευκρινίζεται, ο Εργολάβος απέτυχε να υλοποιήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, συνεπώς το Τμήμα Δημοσίων Έργων αναγκάστηκε να προχωρήσει στη διακοπή του συμβολαίου και προχώρησε άμεσα στην επαναπροκήρυξη διαγωνισμού.  Οι προσφορές υποβάλλονται στις 21/9/2018 και σύντομα αναμένεται η κατακύρωση και η επανέναρξη των εργασιών, προστίθεται.

"Μέχρι την ημερομηνία τερματισμού του Συμβολαίου, είχαν εκτελεστεί εργασίες ενίσχυσης των βάθρων και ακρόβαθρων της γέφυρας, καθώς και μερική αποκάλυψη υφιστάμενου οπλισμού στις κεφαλοδοκούς της γέφυρας, σε σημεία που υπήρχε αποσάθρωση του σκυροδέματος. Η υφιστάμενη κατάσταση της γέφυρας, όπως είναι στο παρόν στάδιο με τις ημιτελείς εργασίες έχει επιθεωρηθεί από την ομάδα επίβλεψης του έργου, καθώς και από τον ιδιώτη Μελετητή και επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στατικότητας και ασφάλειας της γέφυρας και δεν εμπνέει οποιαδήποτε ανησυχία", αναφέρει το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι οι γέφυρες στο οδικό δίκτυο του Τμήματος Δημοσίων Έργων επιθεωρούνται/ελέγχονται πάνω σε τακτική βάση από ομάδα εκπαιδευμένων μηχανικών και τεχνικών. Για τον σκοπό αυτό, η ομάδα είναι εξοπλισμένη με εξειδικευμένο μηχάνημα που αγοράστηκε από το Τμήμα ειδικά για τον σκοπό αυτό, με ενσωματωμένο ειδικό καλάθι για τον επισταμένο έλεγχο κάτω από τα καταστρώματα  των ψηλών γεφυρών.

Ιδιαίτερη προσοχή, σύμφωνα με την ανακοίνωση, δίδεται στις ψηλές σπονδυλωτές γέφυρες του αυτοκινητοδρόμου Λεμεσού – Πάφου, οι οποίες ελέγχονται πάνω σε ετήσια βάση και συμπληρώνονται τα ανάλογα δελτία ελέγχου, τα οποία αξιολογούνται από των Κλάδο Μελετών Γεφυρών και Ειδικών Κατασκευών του Τμήματος Δημοσίων Έργων, σε συνεργασία με Συμβούλους Μελετητές.

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο των ελέγχων αυτών, όπου κρίνεται απαραίτητο μετά και από τις ανάλογες μελέτες συντηρούνται ή ανακατασκευάζονται γέφυρες. Συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια έχουν αναβαθμιστεί πέντε γέφυρες στον Παρακαμπτήριο Λεμεσού/Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου (Γέφυρα Πολεμιδιών, Αγίου Συλά, Ύψωνα, Φράγματος Κούρρη, Λεωφόρος Νίκαιας), τέσσερις γέφυρες στον Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας- Λεμεσού (Ποταμός Αλμυρός, Αλυκός, Γυαλιάς, ποταμός Καλόγηρος).

Επίσης, για τις γέφυρες Ζυγού - Άλασσα και Πεντάσχοινου παρά το Βασιλικό έχει κριθεί σκόπιμη η ολική ανακατασκευή/  αντικατάσταση τους και έχουν συμπληρωθεί οι απαιτούμενες εργασίες. Παράλληλα, προωθείται η ενίσχυση/αναβάθμιση της γέφυρας Καλαβασού στον Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας- Λεμεσού, με στόχο το έργο να υλοποιηθεί το έτος 2020, καταλήγει η ανακοίνωση.

Διαβάστε περισσότερα για την Κύπρο ΕΔΩ!