Αυτά είναι τα ονόματα εκπαιδευτικών λειτουργών που παίρνουν έκτακτες μεταθέσεις

Αυτά είναι τα ονόματα εκπαιδευτικών λειτουργών που παίρνουν έκτακτες μεταθέσεις

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2018.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(3) των πιο πάνω Κανονισμών, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των έκτακτων μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι την Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2018, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας μόνο ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση  http://www.eey.gov.cy. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα εξετάζονται.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy.

 

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Αρ. Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Από

Εις

11015

Χαρούλα Φάντη

Αργυροχοΐας Χρυσοχοΐας

Λάρνακα

Λευκωσία

11375

Μιχάλης Βάρδας

Ηλεκτρολογίας

Λάρνακα

Αμμόχωστο Α'

11345

Ευστάθιος Ιωαννίδης

Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Λεμεσό

Αμμόχωστο Β'

14853

Δημητράκης Βότσης

Μηχανικής Αυτοκινήτων

Λεμεσό

Αμμόχωστο Β'

11142

Γιαννίνα Σαββίδου

Ηλεκτρολογίας

Αμμόχωστο Α'

Απόσπαση

11341

Αντώνης Κωνσταντίνου

Ηλεκτρολογίας

Λεμεσό

Λευκωσία

10696

Βάσος Βασιλείου

Μηχανικής Αυτοκινήτων

Λεμεσό

Λευκωσία

15585

Γλαύκος Θεοφυλάκτου

Γραφικών Τεχνών

Λευκωσία

Λεμεσό

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Μηχανικής Αυτοκινήτων

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

19459

Σταύρος Παπαδόπουλος

Λεμεσό(16)+Πάφο(8)

Λεμεσό(24)

19727

Παναγιώτης Κάννας

Λευκωσία(24)

Λευκωσία(16)+Πάφο(8)

Γραφικών Τεχνών

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

14970

Γιώργος Φοινιώτης

Λεμεσό(18)+

Απόσπαση(4)

Λεμεσό(22)

14325

Σούλη Χρίστου

Πάφο(18)+Λεμεσό(4)

Λεμεσό(22)

19189

Πηνελόπη Φιλοθέου

Λεμεσό(15)+Λευκωσία(9)

Λευκωσία(24)

Σχεδίασης Επίπλων

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

18941

Σοφοκλής Σοφοκλέους

Λεμεσό(22)

Λεμεσό(13)+Απόσπαση(5)+

Συμβουλευτικό έργο(4)

Σχεδίασης-Κατασκευής Ενδυμάτων

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

20068

Άντρη Ματθαίου

Λευκωσία(24)

Λευκωσία(13)+Λάρνακα(11)

12138

Χρυσταλλένη Βραχίμη

Λευκωσία(13)+Λάρνακα(11)

Λευκωσία(24)

 

Διαβάστε περισσότερα για την Κύπρο ΕΔΩ!