Δύο τυχεροί στην Κλήρωση του Τζόκερ και Τζάκποτ στο ΠΡΟΤΟ

Δύο τυχεροί στην Κλήρωση του Τζόκερ και Τζάκποτ στο ΠΡΟΤΟ

Βρέθηκαν δύο τυχεροί στην Κλήρωση του Τζόκερ και Τζάκποτ στο ΠΡΟΤΟ 

Τζόκερ

Στην πρώτη κατηγορία βρέθηκαν δύο τυχεροί στην Ελλάδα, που κερδίζουν από 2.618.797,80.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι 8, 17, 18, 28 και 35. Τζόκερ ο αριθμός 18.
 
Στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκαν 23 τυχεροί στην Ελλάδα που κερδίζουν από 5.887,66 ευρώ. Στην τρίτη κατηγορία βρέθηκαν 94 τυχεροί, από τους οποίους οι 12 στην Κύπρο, που κερδίζουν από 2.500 ευρώ, ενώ στην τέταρτη κατηγορία 1.979 τυχεροί, από τους οποίους οι 247 στην Κύπρο, που κερδίζουν από 50 ευρώ.

Στην πέμπτη κατηγορία βρέθηκαν 3.316 τυχεροί, από τους οποίους οι 479 στην Κύπρο, που κερδίζουν από 50 ευρώ, ενώ στην έκτη κατηγορία βρέθηκαν 63.468 τυχεροί, από τους οποίους οι 8.433 στην Κύπρο, που κερδίζουν από 2 ευρώ.

Από 2 ευρώ θα πάρουν 28.998 τυχεροί στην έβδομη κατηγορία, από τους οποίους οι 4.323 στην Κύπρο, ενώ 114.673 τυχεροί στην όγδοη κατηγορία, από τους οποίους οι 17.109 στην Κύπρο, κερδίζουν από 1,50 ευρώ.

 Στην επόμενη κλήρωση η 1η κατηγορία θα πληρώσει 600.000 ευρώ

ΠΡΟΤΟ

Τζάκ Ποτ σημειώθηκε στο Πρότο και στην επόμενη κλήρωση η 1η Κατηγορία θα πληρώσει 150.000 ευρώ.

Ο αριθμός που κληρώθηκε είναι 6 9 1 7 1 3 7.

Στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκε ένας τυχερός στην Ελλάδα, και θα πάρει 25,000 ευρώ, ενώ στην τρίτη κατηγορία βρέθηκαν επτά τυχεροί, από τους οποίους οι δύο στην Κύπρο, που κερδίζουν από 2.500 ευρώ.

Στην τέταρτη κατηγορία βρέθηκαν 63 τυχεροί, από τους οποίους οι 15 στην Κύπρο, οι οποίοι κερδίζουν από 250 ευρώ, στην πέμπτη κατηγορία 727 τυχεροί, από τους οποίους οι 151 στην Κύπρο, που θα πάρουν από 25 ευρώ, και τέλος στην έκτη κατηγορία με δύο ψηφία βρέθηκαν 7.436 τυχεροί, από τους οποίους οι 1.626 στην Κύπρο, που θα πάρουν από 2 ευρώ.