Αραχνιασμένες υποθέσεις θα εξετάζουν οι Δικαστές ως το 2020

Αραχνιασμένες υποθέσεις θα εξετάζουν οι Δικαστές ως το 2020

Ποια τέσσερα μέτρα προωθούνται - Σε ιδιώτες(!) το e-justice

Του Γιώργου Μιχαηλίδη

Με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2020 ξεκίνησε το έργο της μεταρρύθμισης των δικαστηρίων. Η μεταρρύθμιση βασίστηκε σε Σχέδιο Δράσης Σχεδίου Δράσης που ετοιμάστηκε, με συγκεκριμένες δράσεις και χρόνους υλοποίησης και περιλαμβάνει:

Την εκκαθάριση των καθυστερημένων υποθέσεων στα Δικαστήρια, οι οποίες εκκρεμούν πέραν των 4 χρόνων. Για το σκοπό αυτό, περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό νέες θέσεις 26 Δικαστών.

Οι εν λόγω δικαστές θα καλύψουν θέσεις προέδρων επαρχιακών Δικαστηρίων, αλλά και επαρχιακών δικαστών.

Το κριτήριο για την ανάληψη καθηκόντων στην έδρα, θα είναι μεταξύ άλλων και η ποιότητά τους, ώστε να υπάρξει αποτελεσματικότητα στη δικαστική εξουσία.

Παράλληλα, το Υπουργείο προχωρεί στα εξής:

-Την ετοιμασία νομοσχεδίου, για επέκταση των κλιμάκων δικαιοδοσίας του Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή και του Επαρχιακού Δικαστή προς εξασφάλιση μεγαλύτερης ευελιξίας στο σύστημα κατανομής υποθέσεων. Στόχος είναι η εξυπηρέτηση και διεκπεραίωση της εκκαθάρισης καθυστερημένων υποθέσεων.

-Την αναθεώρηση των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας.

-Την ετοιμασία νομοσχεδίου για την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Δικαστών.

-Την ετοιμασία νομοσχεδίων για τον διαχωρισμό της δικαιοδοσίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου με τη σύσταση ξεχωριστής δευτεροβάθμιας δικαιοδοσίας.

-Την ετοιμασία νομοσχεδίου για την υπηρεσία διοίκησης των δικαστηρίων.

-Την ολοκλήρωση του έργου καθορισμού αντικειμενικών κριτηρίων για την πρόσληψη και αξιολόγηση των Δικαστών.

Για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης, έχει οριστεί Διευθυντής και Επιτροπή Μεταρρύθμισης και διενεργείται σε συνεργασία με όλους τους φορείς. Το Υπουργείο επιτελεί σημαντικό έργο, καθώς η μεταρρύθμιση αποτελεί προτεραιότητα της Κυβέρνησης».

Μελέτη για τη διαμεσολάβηση

Στο πλαίσιο της Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών ολοκληρώθηκε η μελέτη για εισηγήσεις αναφορικά με τους τρόπους αναβάθμισης του θεσμού της διαμεσολάβησης και το Υπουργείο είναι σε διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς για προώθηση σχετική τροποποίηση του νόμου.

Την ίδια ώρα εκκρεμεί νομοσχέδιο για την τροποποίηση του Νόμου Περί Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας με το οποίο ενισχύονται οι διαδικασίες και ο θεσμός της Διαιτησίας στον τόπο μας.

Εξάλλου, η διαδικασία της ηλεκτρονικής διαδικασίας (Ε-justice) βρίσκεται σε διαδικασία προσφορών για ανάθεση σε Στρατηγικό Επενδυτή που θα επιφέρει βελτίωση της πρόσβασης και των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα Δικαστήρια.

Το στεγαστικό πρόβλημα

Προωθείται ο εκσυγχρονισμός των υποδομών και η επίλυση του στεγαστικού προβλήματος των Δικαστηρίων μέσα από την παράδοση του πρόσθετου κτηρίου για το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου και την ανέγερση του κτηρίου Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, στο Παραλίμνι.

Προς επίλυση, βρίσκεται και το στεγαστικό πρόβλημα στη Λευκωσία με την αποκατάσταση του παλαιού κτηρίου του Ανωτάτου Δικαστηρίου για να στεγαστεί το Διοικητικό Δικαστήριο, και την ανέγερση κτηρίου για το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, οι εργασίες του οποίου αναμένεται να διαρκέσουν δύο χρόνια περίπου για να ετοιμαστεί εντός του 2022.

Στα Δικαστήρια της Λευκωσίας, επίσης, προωθείται:

H περίφραξη του ευρύτερου χώρου, η ανέγερση χώρου στάθμευσης και η αξιοποίηση του Κτηρίου 1. Ταυτόχρονα, προωθείται ανακαίνιση του κτηρίου του πρώην ξενοδοχείου Φιλοξενία, για προσωρινή στέγαση του Εφετείου και του Εμπορικού Δικαστηρίου (η ολοκλήρωση αναμένεται το Νοέμβριο 2019), και κτηρίου για στέγαση του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας.