Η Κομισιόν ενέκρινε νέο πρόγραμμα συνολικού ύψους 34,5 εκατ. ευρώ για τ/κ κοινότητα

Η Κομισιόν ενέκρινε νέο πρόγραμμα συνολικού ύψους 34,5 εκατ. ευρώ για τ/κ κοινότητα

Αφορά κυρίως χρηματοδότηση βασικών έργων υποδομής και της προστασίας του περιβάλλοντος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα νέο ετήσιο πρόγραμμα δράσης συνολικού ύψους 34,5 εκατ. ευρώ για να διευκολυνθεί η επανένωση της Κύπρου μέσω της ενθάρρυνσης της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική ολοκλήρωση της νήσου, τη βελτίωση των επαφών μεταξύ των δύο κοινοτήτων και με την ΕΕ, καθώς και την προετοιμασία για την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση, στις προτεραιότητες του προγράμματος περιλαμβάνεται η συνεχής στήριξη της προετοιμασίας και της χρηματοδότησης βασικών έργων υποδομής και της προστασίας του περιβάλλοντος, ιδίως στον τομέα της ποιότητας του αέρα και της ρύπανσης των υδάτων.
 
Επίσης, έχουν προγραμματιστεί μέτρα για την ανάπτυξη ενός πιο ευνοϊκού επιχειρηματικού οικοσυστήματος και τη βελτίωση του πνεύματος καινοτομίας.
 
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η στήριξη της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας θα παρέχεται μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών για την επαγγελματική εκπαίδευση και μέσω ενός προγράμματος μεγάλης κλίμακας για επιστημονικά εργαστήρια στα σχολεία.
 
Θα προωθηθούν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με τη διάθεση σημαντικών κονδυλίων στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων και την Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά.
 
Σημειώνεται ότι ένας ειδικός μηχανισμός στήριξης των δικοινοτικών τεχνικών επιτροπών θα τις βοηθήσει να υλοποιήσουν πιο αποτελεσματικά τις δραστηριότητές τους, κάτι που θα έχει θετικό αντίκτυπο στη διαδικασία επανένωσης. Ο μηχανισμός θα παρέχει, επίσης, ένα βιώσιμο σύστημα για τη διατήρηση των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς.
 
Τέλος, το πρόγραμμα θα εξασφαλίσει τη συνέχιση των δραστηριοτήτων πληροφόρησης και επικοινωνίας της ΕΕ στην τουρκοκυπριακή κοινότητα.