«Φρόνιμοι» οι μαθητές μας – Δεν κάνουν χρήση κινητού στα μαθήματα – Τι λέει το Υπουργείο

«Φρόνιμοι» οι μαθητές μας – Δεν κάνουν χρήση κινητού στα μαθήματα – Τι λέει το Υπουργείο

Δεν τίθεται θέμα πλήρης κατάργησης κινητού στα σχολεία, όπως στη Γαλλία

Του Αντρέα Πολυκάρπου

Φρόνιμοι είναι οι μαθητές μας σε σχέση με την χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την διάρκεια των μαθημάτων και δεν προκύπτει, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, θέμα για πλήρη κατάργηση των κινητών τηλεφώνων στην μέση εκπαίδευση. Ένα μέτρο που ίσχυσε στην Γαλλία, η οποία απαγόρευσε πλήρως την κατοχή κινητών στο σχολείο από μαθητές έως 15 χρονών.

Τι ισχύει για Δημοτικά

Στην Κύπρο, με βάση εγκύκλιο απαγορεύεται η μεταφορά και η χρήση κινητού τηλεφώνου από τους μαθητές της Δημοτικής Εκπαίδευσης στον χώρο του σχολείου. Με την έναρξη του σχολικού έτους, αποστέλλεται σχετική υπενθύμιση μέσω των Γενικών Οδηγιών για την τήρηση των προνοιών της πιο πάνω εγκυκλίου.

Τι ισχύει για Μέση Εκπαίδευση και Ποινές

Για τους μαθητές της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμοί του 2017 προβλέπουν την εφαρμογή συγκεκριμένων παιδαγωγικών (πειθαρχικών) μέτρων σε περίπτωση που μαθητής/-τρια προβεί στην εμφάνιση, ενεργοποίηση και χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλου παρόμοιου ηλεκτρονικού μέσου σε οποιονδήποτε χρόνο εκτός ώρας διαλείμματος (Παράρτημα I των Κανονισμών).

Υπάρχει κλιμάκωση των παιδαγωγικών μέτρων ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης. Στην περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων ή εκφοβιστικής συμπεριφοράς περιλαμβάνεται και η αποβολή διά παντός από το σχολείο. Αντίστοιχη πρόνοια υπήρχε και στους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς του 1990 έως 2011.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης έχουν υποχρέωση να διαμορφώνουν Εσωτερικούς Κανονισμούς, όπου (στο πλαίσιο των προνοιών των προαναφερθέντων Κανονισμών) μεταξύ άλλων δίνονται διευκρινίσεις για τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τη χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές.

Τι λένε τα στοιχεία

Από στοιχεία που προκύπτουν από τα ίδια τα σχολεία, και σύμφωνα με σχετικό σημείωμα του Υπουργείου Παιδείας που απέστειλε στην Βουλή των Αντιπροσώπων, διαφαίνεται ότι μικρός αριθμός περιπτώσεων μαθητών/-τριών παραβαίνουν τους κανονισμούς που αφορούν κυρίως στην εμφάνιση και χρήση κινητού τηλεφώνου, όπου και εφαρμόζονται τα ανάλογα παιδαγωγικά μέτρα.

Οι περιπτώσεις σοβαρών περιστατικών (π.χ. παραβίαση προσωπικών δεδομένων, κυβερνοεκφοβισμός) στο σχολικό χώρο είναι ελάχιστες.

Σε έρευνα την οποία διεξήγαγε το Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο, σε συνεργασία με το Διεθνές Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο και με Επιστημονικό Σύμβουλο τον Πρόεδρο του Διεθνούς Παρατηρητηρίου Καθηγητή Eric Debarbieux και Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων ότι ο κυβερνοεκφοβισμός (διαδικτυακός, κινητό τηλέφωνο) βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα (κάτω από 10%), αλλά δεν διακρίνει κατά πόσον αυτός συμβαίνει κατά κανόνα εκτός σχολείου, όπως άλλα στοιχεία συνηγορούν.

Δύσκολη η πλήρης απαγόρευση

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, η καθολική απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων προϋποθέτει τη δημιουργία χώρων ασφαλούς φύλαξής τους κατά την παραμονή των μαθητών στο σχολείο (π.χ. ατομικές θυρίδες) και την διαχείριση από το σχολείο και πιθανή αποζημίωση σε περίπτωση διάρρηξης ή ζημιάς.

Επιπρόσθετα, υπάρχουν δυσκολίες στην εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου, αφού μαθητής/-τρια μπορεί εύκολα να μεταφέρει κινητό τηλέφωνο στον χώρο του σχολείου χωρίς αυτό να γίνει αντιληπτό. Οι προβληματισμοί αυτοί φαίνεται να απασχολούν και τα σχολεία στην Γαλλία, τα οποία καλούνται να εφαρμόσουν το συγκεκριμένο μέτρο απαγόρευσης.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, όπως αναφέρεται στο σχετικό σημείωμα «θα μελετήσει προσεκτικά τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του μέτρου στα σχολεία της Γαλλίας με στόχο τον εντοπισμό καλών πρακτικών που πιθανό να μπορούν να υιοθετηθούν και στα σχολεία της Κύπρου».