Γ. Εισαγγελέας: Η ΚΔ εισέπραξε από την MIG το ποσό των €5 εκ.

Γ. Εισαγγελέας: Η ΚΔ εισέπραξε από την MIG το ποσό των €5 εκ.

Το Δικαστήριο είχε αποφανθεί ότι η Δημοκρατία δεν παρέβηκε καμιά υποχρέωση της.

Η Κυπριακή Δημοκρατία εισέπραξε από την MIG το ποσό των €5 εκ. που είχε επιδικάσει το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο ως έξοδα υπέρ της Κύπρου, η οποία είχε κερδίσει την υπόθεση προσφυγής της MIG εναντίον της στο συγκεκριμένο Δικαστήριο.   
 
Υπενθυμίζεται ότι το Δικαστήριο δικαίωσε πλήρως τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας στην προσφυγή της MIG, του Α. Βγενόπουλου και άλλων 19 φυσικών και νομικών προσώπων από την Ελλάδα με την οποία διεκδικούσαν αποζημιώσεις ύψους 1.05 δις ευρώ σε σχέση με καταλογιζόμενες παραβιάσεις προνοιών της μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου Διακρατικής Σύμβασης για Αμοιβαία Προστασία των Επενδύσεων, αναφορικά με την πρώην Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα.
 
Ερωτηθείς αναφορικά με την καταβολή των δικηγορικών εξόδων υπέρ της Δημοκρατίας από τη Διεθνή Διαιτησία, ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι «έχει επιβεβαιωθεί η καταβολή του επιδικασθέντος ποσού των €5 εκ. στον λογαριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας από την MIG, όπως είχε υποσχεθεί να το πράξει ο νέος Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της κ. Παπανικολάου».
 
Το Δικαστήριο είχε αποφανθεί ότι η Δημοκρατία δεν παρέβηκε καμιά υποχρέωση της που απορρέει από τη Σύμβαση σε σχέση με τις πράξεις/παραλείψεις ή αποφάσεις της που αφορούσαν την Λαϊκή Τράπεζα και απέρριψε όλες τις διεκδικήσεις όλων των απαιτητών.
 
 
Πηγή: ΚΥΠΕ