Απόσυρση αυτόματου διακόπτη διαρροής από την αγορά

Απόσυρση αυτόματου διακόπτη διαρροής από την αγορά

Τι πρέπει να ξέρετε.

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά το πιο κάτω προϊόν, το οποίο δε συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού εμπερικλείει ουσιαστικούς κινδύνους ασφάλειας για το χρήστη και την ιδιοκτησία.

Ως εκ τούτου, ο εισαγωγέας έχει προβεί σε εθελοντική απόσυρσή του από την αγορά.

Διαβάστε επίσης:Σάλος με bug στα iPhone που επιτρέπει… λαθροακρόαση

Προϊόν

  • Κατηγορία: Εξοπλισμός ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
  • Είδος: Αυτόματος διακόπτης διαρροής με ενσωματωμένη προστασία από υπερένταση (RCBO)
  • Εμπορική επωνυμία: CNC
  • Τύπος: YCB7LE-63
  • Χαρακτηριστικά: 2 pole, type S, 230 V, C10/20/32/40, 300 mA
  • Εισαγωγέας: NICOS FOTSIOS LTD

Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία / Φωτιά / Υλική ζημιά

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 22800522 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: director@ems.mcw.gov.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22348202.

Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός χρησιμοποιείται ως κεντρική προστατευτική συσκευή και τοποθετείται συνήθως στο ερμάρι / δωμάτιο μετρητών μετά τον μετρητή της Α.Η.Κ

Προτρέπονται οι καταναλωτές που έχουν στις εγκαταστάσεις τους το πιο πάνω προϊόν να μην το χρησιμοποιούν και να το επιστρέψουν άμεσα στον αδειοδοτημένο ηλεκτρολόγο που το έχει εγκαταστήσει ή στον πωλητή δηλαδή από το κατάστημα από το οποίο το έχουν προμηθευτεί. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να γίνει η αντικατάστασή του από αδειοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

Διαβάστε ΕΔΩ τις ειδήσεις της ημέρας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον περί Ορισμένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων Νόμο, σε περίπτωση αγοράς μη ασφαλούς προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται σε αντικατάσταση του προϊόντος, ώστε το προϊόν να είναι σύμφωνο προς τους όρους της σύμβασης πώλησης. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει, δηλαδή να επιστρέψει το προϊόν στον πωλητή και να λάβει πίσω το πλήρες ποσό που πλήρωσε. Υπενθυμίζεται ότι τα πιο πάνω δικαιώματα ισχύουν για περίοδο 2 ετών από την αρχική παράδοση του προϊόντος στον καταναλωτή και ότι την αποκλειστική ευθύνη έναντι του καταναλωτή έχει πάντα ο τελικός πωλητής.

Στην περίπτωση που ο πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονο του μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή (www.consumer.gov.cy).

Πηγή: ΚΥΠΕ