Αυτά είναι τα μέτρα ενίσχυσης των αγροτών - Τι λέει ο Υπ. Γεωργίας στο «Νewsbomb»

Αυτά είναι τα μέτρα ενίσχυσης των αγροτών - Τι λέει ο Υπ. Γεωργίας στο «Νewsbomb»

Τα κονδύλια της Ε.Ε. και ο τρόπος εξασφάλισής τους

Του Γιώργου Μιχαηλιδη

Πρόγραμμα κινήτρων με στόχο την ανάπτυξη της αγροτικής πολιτικής κυρίως στις κοινότητες προωθεί το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Ο Υπουργός Κώστας Καδής μιλώντας στο «Νewsbomb» ανέλυσε τα μέτρα που θα προωθηθούν.

Όπως είπε, τα μέτρα θα αφορούν: Στον εκσυγχρονισμό των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων. Την εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων. Τη δημιουργία δημόσιων υποδομών σε αγροτικές περιοχές. Μέτρα για προστασία των Δασών.

Δόθηκαν πέραν των 83 εκ.
Ο κ. Καδής αναφέρθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης που διαχειρίζεται το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Από την έναρξη του προγράμματος μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018 που προκηρύχθηκαν τα μέτρα έγιναν πληρωμές προς τους δικαιούχους ύψους 83.6 εκ. ευρώ που αντιστοιχούν σε 35% απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων. Συμφωνα με τον Υπουργό, «το πρόγραμμα αποτελεί το κύριο εργαλείο άσκησης αγροτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής και της κυπριακής υπαίθρου».. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα αποτελείται από μια σειρά μέτρων που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, τη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και την επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.

Διαβάστε εδώ όλες τις ειδήσεις της ημέρας

Ο κ. Καδής είπε ότι στο παρόν στάδιο συζητούνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης οι κανονισμοί που θα διέπουν την αγροτική πολιτική.

Η βιοποικιλότητα
Ξεκάθαρη θέση έχει ο Υπουργός Γεωργίας για τη βιοποικιλότητα. Όπως αναφέρει ότι η «Κύπρος έχει το προνόμιο να φιλοξενει μια μοναδική σε πλούτο και σημασία βιοποικιλότητα για την οποία ο κάθε Κύπριος πρέπει να είναι περήφανος και ευαισθητοποιημένος». Σύμφωνα με τον κ. Καδή, η βιοποικιλότητα εχει εγγενή αξια που δεν αντικατοπτρίζεται στο εθνικό προϊόν των χωρών από το οποίο απουσιάζει όχι μόνο η αξία της βιοποικιλότητας, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα».

1

 

Ο κ. Καδής τόνισε ότι «θέλουμε να συμβάλουμε στην αειφόρο διαχείριση και διατήρηση του φυσικού πλούτου της χώρας και προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι πολιτικές μας».

Σύμφωνα με τον Υπουργό, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος μέσα από δράσεις και προγράμματα συμβάλλει στην ανάσχεση απώλειας της βιοποικιλότητας τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο».

Τα κονδύλια της Ε.Ε.
Ο κ. Καδής ανέφερε ότι «το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανέφερε ότι τα κονδύλια που εξασφαλίζει η Κύπρος από την Ε.Ε. βασίζονται στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο με τις εδαφολικλιματικές συνθήκες αλλά και τη γεωγραφική θέση του νησιού μας διεκδικώντας ευρωπαϊκά κονδύλια».

19 12 2018 council dec 2018

Σύμφωνα με τον Υπουργό, πέρα από τα έργα που υλοποιεί το Υπουργείο με απευθείας συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε. οι υπηρεσίες του Υπουργείου συμμετέχουν σε μια σειρά από πρόσθετα έργα που εξασφαλίζονται μέσα από ανταγωνιστικά προγράμματα της Ε.Ε. και αφορούν τους τομείς της αρμοδιότητάς του.

Το Υπουργείο Γεωργίας συμμετέχει σε διάφορα φόρουμ που αφορούν το Συμβούλιο Γεωργίας και Συμβούλιο Περιβάλλοντος της Ε.Ε. Που συνεδριάζουν σε πολύ τακτική βάση.