Αποσύρονται επικίνδυνα προϊόντα από την κυπριακή αγορά (Φώτος)

Αποσύρονται επικίνδυνα προϊόντα από την κυπριακή αγορά (Φώτος)

Έχετε κάποιο από αυτά τα προϊόντα;

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή προχώρησε τον Ιανουάριο σε απόσυρση από την κυπριακή αγορά προϊόντων τα οποία κρίθηκε ότι εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών ή δεν συμμορφώνονταν με τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας.
 
 
Τα εν λόγω προϊόντα παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:
 
 
πινακας1
πινακας2
πινακας3
 
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω προϊόντα να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν στον πωλητή, δηλαδή από το κατάστημα από τα οποία τα έχουν προμηθευτεί και παράλληλα να την ενημερώσουν σχετικά.
 
Πηγή: ΚΥΠΕ