Προσοχή: Αποσύρεται από την αγορά προϊόν με απαγορευμένες ουσίες (Φώτο)

Προσοχή: Αποσύρεται από την αγορά προϊόν με απαγορευμένες ουσίες (Φώτο)

Όλες οι πληροφορίες για το προϊόν που αποσύρεται από την αγορά

Αποσύρεται καλλυντικό προϊόν από την αγορά λόγω ακαταλληλότητας.

Διαβάστε εδώ όλες τις ειδήσεις της ημέρας

Το Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), στην τελευταία γνωστοποίησή του, ενημερώνει τα κράτη μέλη, ότι στην Ευρώπη έχει εντοπισθεί και αποσυρθεί το πιο κάτω καλλυντικό προϊόν:

2

3

Για το πιο πάνω προϊόν δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες αναφορικά με τις χώρες εξαγωγής του. Για τον λόγο αυτό οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό του προϊόντος στην αγορά και προτρέπουν το κοινό σε περίπτωση που τυχόν έχει στην κατοχή του το εν λόγω προϊόν να διακόψει τη χρήση του ή σε περίπτωση που εντοπίσει το προϊόν αυτό, να επικοινωνήσει με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, στα τηλέφωνα 22608606/22608663.