Προσοχή: 44 επικίνδυνα προϊόντα αποσύρονται από την αγορά

Προσοχή:  44  επικίνδυνα προϊόντα αποσύρονται από την αγορά

Όλες οι πληροφορίες για τα επικίνδυνα προϊόντα

Σαράντα τέσσερα προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά των καταναλωτών κοινοποιήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής.

Διαβάστε επίσης: Προσοχή: Αποσύρεται από την αγορά προϊόν με απαγορευμένες ουσίες (Φώτο)

Σε ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή αναφέρει ότι τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα GRAS-RAPEX.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της ΥΠΚ στη διεύθυνση www.consumer.gov.cy.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις της ημέρας

Τα 44 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:

  • Δεκαεννέα (19) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.
  • Έντεκα (11) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
  • Εννέα (9) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
  • Τρία (3) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
  • Ένα (1) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.
  • Ένα (1) στο Τμήμα Περιβάλλοντος.

Δείτε όλα τα προϊόντα εδώ

Επισημαίνεται ότι το προϊόν με αύξων αριθμό 19 , έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόν χαμηλού κινδύνου.

Πηγή: ΚΥΠΕ