ΓεΣΥ: Εδώ θα κάνετε τα παράπονα και τις καταγγελίες σας

ΓεΣΥ: Εδώ θα κάνετε τα παράπονα και τις καταγγελίες σας

Θα έχει αρμοδιότητα να εξετάζει παράπονα που υποβάλλονται

Σε συνέδρια παρακάθησε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο με τον διορισμό του Επιτρόπου Εποπτείας για το ΓεΣΥ να βρίσκεται στην ατζέντα.

Διαβάστε επίσης: Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την Εθνική Στρατηγική για τον Καρκίνο

Σε συνέχεια προηγούμενης απόφασης, του Δεκεμβρίου, όπως δήλωσε η κ. Βασιλείου, σήμερα εγκρίθηκε ο διορισμός του Δρα. Χριστόδουλου Καϊσή ως Επιτρόπου Εποπτείας για το ΓεΣΥ, για να εξετάζει και να αξιολογεί τα τυχόν παράπονα ή καταγγελίες που υποβάλλονται από οποιοδήποτε πρόσωπο. Σημείωσε πως με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίζεται η πρέπουσα αντιμετώπιση του προβλήματος, ενώ η ημερομηνία έναρξης του διορισμού είναι η 1η Μαρτίου 2019.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις της ημέραςΔιαβάστε όλες τις ειδήσεις της ημέρας

Ο Επίτροπος, εξήγησε, θα έχει αρμοδιότητα να εξετάζει παράπονα που υποβάλλονται από οποιοδήποτε πρόσωπο και αφορούν σε οποιεσδήποτε πράξεις, παραλείψεις ή αποφάσεις του Οργανισμού και περικλείεται στον περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2017.

Επίσης, πρόσθεσε, ο Επίτροπος εξετάζει αυτεπάγγελτα οποιοδήποτε θέμα γενικότερου ενδιαφέροντος που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή και λειτουργία του Συστήματος και διερευνά, μετά από εντολή του Υπουργικού Συμβουλίου, οποιοδήποτε θέμα αφορά στη λειτουργία και εφαρμογή του Συστήματος.