Δημόσια Διαβούλευση για Σχέδιο Κανονισμών για συντηρούμενα τέκνα

Δημόσια Διαβούλευση για Σχέδιο Κανονισμών για συντηρούμενα τέκνα

Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο Κανονισμών με τίτλο «οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) πληροφορεί το κοινό ότι πραγματοποιεί δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο Κανονισμών με τίτλο «οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Συντηρούμενα Τέκνα Δικαιούχου Ηλικίας άνω των 21 Ετών και Απόδειξη Συνήθους Διαμονής) Κανονισμοί του 2019.»

Διαβάστε επίσης: Ζητούν μελέτη για εξορθολογισμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων οι συντεχνίες

Ανακοίνωση του ΟΑΥ αναφέρει ότι σκοπός των περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Συντηρούμενα Τέκνα Δικαιούχου Ηλικίας άνω των 21 Ετών και Απόδειξη Συνήθους Διαμονής) Κανονισμών είναι μεταξύ άλλων ο καθορισμός: των τέκνων δικαιούχου ηλικίας άνω των 21 ετών, τα οποία είναι συντηρούμενα από αυτόν ή τον/την σύζυγο του, καθώς και των στοιχείων βάσει των οποίων αποδεικνύεται η συνήθης διαμονή εφόσον αμφισβητείται.

Τo σχέδιo των Κανονισμών βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, http://www.gesy.org.cy κάτω από τον τίτλο Αρχείο Διαβουλεύσεων.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις της ημέρας

Γραπτές απόψεις, σχόλια, εισηγήσεις ή/και παρατηρήσεις, μπορούν να αποσταλούν μέχρι την 8η Μαρτίου 2019:

στη διεύθυνση Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, Τ.Θ. 26765, 1641 Λευκωσία ή μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό 22 875021 ή
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ