Τι λέει η Νομική Υπηρεσία για τον Άγιο Μαυρίκιο

Τι λέει η Νομική Υπηρεσία για τον Άγιο Μαυρίκιο

Ποια είναι τα κύρια σημεία της γνωμοδότησης του Διεθνούς Δικαστηρίου

Στα κύρια σημεία της γνωμοδότησης του Διεθνούς Δικαστηρίου του ΟΗΕ στη Χάγη για την υπόθεση Μαυρικίου, αναφέρεται η Νομική Υπηρεσία, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ότι συνεχιζόμενη άσκηση διοίκησης εδάφους από πρώην αποικιακή δύναμη, το οποίο δεν κατέστη μέρος της αποαποικιοποίησης, συνιστά συνεχιζόμενη παράνομη διεθνώς πράξη και πρέπει να τερματίζεται το συντομότερο δυνατό.

Διαβάστε επίσης: Xάγη: Αποχώρηση Βρετανικών Βάσεων από Μαυρίκιο

Σε ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας αναφέρεται ότι το Διεθνές Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών το οποίο εδρεύει στη Χάγη, εξέδωσε νωρίτερα σήμερα την Γνωμοδότηση του που είχε ζητήσει η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σε σχέση με τα δύο νομικά ερωτήματα.

Διαβάστε εδώ όλες τις ειδήσεις της ημέρας

Το πρώτο νομικό ερώτημα ήταν «κατά πόσο η διαδικασία αποαποικιοποίησης του Μαυρικίου, είχε νόμιμα ολοκληρωθεί υπό το φως του Διεθνούς Δικαίου, ενόσω ο Μαυρίκιος κατέστη ανεξάρτητο κράτος το 1968, μετά τον διαχωρισμό των νησιών του Αρχιπελάγους Chagos από την επικράτεια του».

Το δεύτερο είχε να κάνει με το «ποιές είναι οι επιπτώσεις κάτω από το Διεθνές Δίκαιο, οι οποίες προκύπτουν από την συνεχιζόμενη διοίκηση από μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου, του Αρχιπελάγους Chagos».

«Ως προς το πρώτο ερώτημα, η απάντηση του Δικαστηρίου με 13  ψήφους έναντι 1 ήταν αρνητική. Ότι δηλαδή δεν υπήρξε νόμιμα ολοκληρωμένη αποαποικιοποίηση σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, όταν αποδόθηκε ανεξαρτησία στον Μαυρίκιο το 1968, μετά που διαχωρίστηκε παράνομα το Αρχιπέλαγος Chagos και ενσωματώθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο ως νέα αποικία», αναφέρεται.

Ως προς το δεύτερο ερώτημα, προστίθεται, «και πάλιν με 13 ψήφους έναντι 1 , το Δικαστήριο έκρινε ότι η συνεχιζόμενη άσκηση διοίκησης από το Ηνωμένο Βασίλειο στο αποχωρισθέν μέρος του Μαυρικίου, συνιστά παράνομη πράξη και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει υποχρέωση ΄να δώσει τέλος στη διοίκηση αυτή, το ταχύτερο δυνατό».

Η Νομική Υπηρεσία αναφέρεται επίσης στα κύρια σημεία επί γενικότερων θεμάτων αρχής που ανακύπτουν από την Γνωμοδότηση.

«Δε νοείται νόμιμη σύναψη διεθνούς σύμβασης, εκεί όπου ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη τελεί υπό την διοίκηση του άλλου μέρους», σημειώνεται.

Οι όποιες νομικές επιπτώσεις από την μη νόμιμη αποαποικιοποίηση, προστίθεται, «θα πρέπει να εξετάζονται στη βάση του Δικαίου όπως αυτό εφαρμόζεται σήμερα και όχι κατά την ημέρα της κήρυξης ανεξαρτησίας».

«Η εκτίμηση των εννόμων συνεπειών της συνεχιζόμενης διοίκησης τμήματος της επικράτειας μιας χώρας σε περιπτώσεις που η διαδικασία αποαποικιοποίησης δεν έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να γίνεται υπό το φως του διεθνούς δικαίου όπως ισχύει σήμερα, και όχι όπως ίσχυε κατά την απόσχιση ή την ανεξαρτησία του σχετικού κράτους», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Άλλο κύριο σημείο είναι ότι «συνεχιζόμενη άσκηση διοίκησης εδάφους από την πρώην αποικιακή δύναμη, το οποίο δεν κατέστη μέρος της αποαποικιοποίησης, συνιστά συνεχιζόμενη παράνομη διεθνώς πράξη και πρέπει να τερματίζεται το συντομότερο δυνατό».

Επίσης, «η υποχρέωση αναγνώρισης του δικαιώματος αυτοδιάθεσης, συνιστά υποχρέωση οφειλόμενη προς τη διεθνή κοινότητα και συνακόλουθα, όλα τα κράτη οφείλουν να συνεργαστούν με τα Ηνωμένα Έθνη προς αυτή την κατεύθυνση».

«Η Νομική Υπηρεσία θα προβεί σε λεπτομερή μελέτη της γνωμοδότησης κατά τις επόμενες ημέρες», σημειώνεται.

 
Πηγή: ΚΥΠΕ