Διακοπές Χαμηλοσυνταξιούχων - Το ποσό της επιχορήγησης, τα κριτήρια και η λίστα των ξενοδοχείων

Διακοπές Χαμηλοσυνταξιούχων - Το ποσό της επιχορήγησης, τα κριτήρια και η λίστα των ξενοδοχείων

Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών Χαμηλοσυνταξιούχων – Όλες οι λεπτομέρειες

Του Μάριου Αδάμου

Τη δυνατότητα σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα να απολαύσουν μερικές μέρες χαλάρωσης σε ξενοδοχεία των ορεινών θερέτρων και του Πύργου Τηλλυρίας δίνει και φέτος το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το Σχέδιο θα καλύψει πέραν των 2.000 προσώπων, δίνοντας ακόμη μια ανάσα στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Το Newsbomb με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, παρουσιάζει σήμερα τις λεπτομέρειες του εν λόγω Σχεδίου.

Σκοπός του Σχεδίου είναι η επιχορήγηση της διαμονής και διατροφής συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα και των εξαρτωμένων τους σε ξενοδοχεία των Ορεινών Θερέτρων και του Πύργου Τυλληρίας.

Διαβάστε εδώ όλες τις ειδήσεις της ημέρας

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι:

(α) δικαιούχοι του Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα (που λαμβάνουν μικρή επιταγή),

(β) χαμηλοσυνταξιούχοι που είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος,

(γ) συνταξιούχοι με ετήσιο εισόδημα μέχρι €15.500 για μονήρεις και

(δ) συνταξιούχοι με ετήσιο εισόδημα μέχρι €20.000 για οικογένειες καθώς και στα εξαρτώμενά τους πρόσωπα, όπως αυτά καθορίζονται στο Σχέδιο Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα.

Τονίζεται πως, ως εξαρτώμενα τέκνα ορίζονται τα:

  • τέκνα ηλικίας κάτω των 18 ετών,
  • άγαμα τέκνα μεταξύ 18-25 ετών που εκτελούν θητεία στην Εθνική Φρουρά,
  • τέκνα μεταξύ 18-23 ετών, εφόσον τυγχάνουν τακτικής εκπαίδευσης (μαθητές / φοιτητές),
  • άγαμα αγόρια ηλικίας μεταξύ 23-25 ετών, εφόσον τυγχάνουν τακτικής εκπαίδευσης για τόσο χρονικό διάστημα όσο και η περίοδος που φοίτησαν στην Εθνική Φρουρά και
  • τέκνα ανεξάρτητα από ηλικία που στερούνται μόνιμα της ικανότητας για συντήρησή τους

Σημειώνεται πως, όσοι συνταξιούχοι διαμένουν στις περιοχές των ορεινών θερέτρων και του Πύργου Τηλλυρίας, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση αλλά και ούτε να τύχουν επιχορήγησης των διακοπών τους, ανεξαρτήτως του εάν πληρούν τα κριτήρια για ένταξή τους στο Σχέδιο.

Περίοδος επιχορήγησης

Το Σχέδιο θα λειτουργήσει για την περίοδο από 1.3.2019 μέχρι 31.5.2019 και η επιχορήγηση θα παρέχεται για περίοδο μέχρι και τρεις (3) διανυκτερεύσεις από Παρασκευή έως Δευτέρα σε ένα από τα ξενοδοχεία ορεινών θερέτρων και Πύργου Τηλλυρίας που συμμετέχουν στο Σχέδιο.

Τα ξενοδοχεία όπου μπορούν οι χαμηλοσυνταξιούχοι να κάνουν επιχορηγημένες διακοπές είναι:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Αξίζει να σημειωθεί πως, το ανώτατο ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται σε πενήντα ευρώ (€50) ημερησίως κατά άτομο και καλύπτει διαμονή και πλήρη διατροφή. Συνεπώς, εάν το κόστος διαμονής υπερβαίνει το ποσό των 50 ευρώ ανά άτομο την διαφορά θα καταβάλουν οι ίδιοι οι συνταξιούχοι.

Υποβολή αιτήσεων

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το Σχέδιο έχει αρχίσει από την Δευτέρα,25 Φεβρουαρίου, και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή, 24 Μαΐου. Τα έντυπα δήλωσης για συμμετοχή στο Σχέδιο διατίθενται σε όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και στα Κέντρα Πολιτών (ΚΕΠΟ) των ταχυδρομείων και σε όλα τα κατά τόπους Ταχυδρομικά Γραφεία, όπως επίσης και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (www.mlsi.gov.cy). Μαζί με το έντυπο διατίθεται κατάλογος με τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν και πληροφορίες σε σχέση με το Σχέδιο.

Οι δηλώσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο μπορούν να υποβάλλονται, δεόντως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες, στο φαξ 22869735 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση incoming@topkinisis.com ή στα γραφεία του ταξιδιωτικού γραφείου Top Kinisis Travel Public Ltd στις ακόλουθες διευθύνσεις:

  • Κεντρικά Γραφεία Λευκωσία Λεωνίδου 2 & Λεωφ Ακροπόλεως, 2007 Στρόβολος (τηλέφωνο: 22713760).
  • Πλατύ (Λευκωσία) Κυρηνείας 134H, 2113, Αγλαντζιά.
  • Αγίας Ζώνης 33Β, 3027, Λεμεσός.
  • Φίλιου Ζαννέτου 27, 6022, Λάρνακα.
  • Τάσου Μαρκου 22, 5281, Παραλίμνι.

Σημειώνεται, δε, ότι θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας καθόσον αφορά τη συμμετοχή στο Σχέδιο και την επιλογή ξενοδοχείου προτίμησης.

Τονίζεται, τέλος, πως το Σχέδιο τερματίζεται με την εξάντληση του ποσού που έχει αποφασισθεί για την εφαρμογή του, χωρίς οποιαδήποτε προσωπική ενημέρωση.