ΟΧΙ στο ΓεΣΥ και από τους πλαστικούς χειρούργους

ΟΧΙ στο ΓεΣΥ και από τους πλαστικούς χειρούργους

Δείτε την ανακοίνωση του ΚΕΠΑΧ

Σε ανακοίνωσή της η Κυπριακή Εταιρεία Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής (ΚΕΠΕΑΧ), δηλώνει πως μετά από μελέτη για το σχέδιο εφαρμογής του ΓεΣΥ θα απέχει.

Δείτε την ανακοίνωση:

Η πλαστική χειρουργική αποτελεί αναπόσπαστο και απαραίτητο μέρος της σύγχρονης ιατρικής και της ολιστικής αντιμετώπισης σωρείας χειρουργικών προβλημάτων εφόσον περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα πιο κάτω:

Διαβάστε επίσης: ΓεΣΥ: Αναμονή απόφασης από ΔΣ ΟΑΥ για εξαίρεση Ταμείων Προνοίας από εισφορές

Αποκατάσταση μετά από εκτομή καρκίνου (όπως μαστού, δέρματος κλπ.), αποκατάσταση διαφόρων συγγενών ανωμαλιών (σχιστίες προσώπου, συνδακτυλίες, ανωμαλίες άνω και κάτω άκρου κλπ.), θεραπεία εγκαυμάτων και σωρεία άλλων παθήσεων καθώς και μικροχειρουργική επέμβαση αποκατάστασης ελλειμμάτων.

Μετά από ενδελεχή μελέτη του Περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου, των Κανονισμών που ψηφίστηκαν και των προτεινόμενων Κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία του Γενικού Συστήματος Υγείας, η Κυπριακή Εταιρεία Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (ΚΕΠΕΑΧ) κατόπιν της ειδικής σχετικής γενικής συνέλευσης της στις 26/1/19 εκφράζει τις ακόλουθες έντονες ανησυχίες:

Διαβάστε εδώ όλες τις ειδήσεις της ημέρας

Καλούμαστε να συμμετάσχουμε σε ένα σύστημα υγείας του οποίου το μεγαλύτερο μέρος για την ειδικότητά μας, ήτοι η ενδονοσοκομειακή φροντίδα, δεν έχει χαρτογραφηθεί ακόμα. Είναι εμφανές ότι η ενδονοσοκομειακή φροντίδα είναι το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής δραστηριότητας ενός χειρουργού, ως εκ τούτου το μεγαλύτερο μέρος της αναμενόμενης ανάμειξης μας στο ΓΕΣΥ δεν μας έχει κοινοποιηθεί ούτε και έχει κατοχυρωθεί νομικά. Η αντιμετώπιση του θέματος με τη φράση “ελάτε και βλέπουμε” δεν μας ικανοποιεί και πόρρω απέχει από την δική μας άποψη περί επαγγελματισμού.

Η αποκλειστική προσήλωση στη διατήρηση του, κατά την γνώμη μας, χαμηλού προϋπολογισμού χωρίς παρεκκλίσεις, μας επιτρέπει να υποθέτουμε ότι η επιλογή βασικών αναλωσίμων θα γίνεται σύμφωνα με το φθηνότερο και όχι το καλύτερο, που σημαίνει έλλειψη προσφοράς ποιητικής περίθαλψης προς τούς ασθενείς μας.

Επίσης θέτουμε το εύλογο ερώτημα πώς μπορεί ο ιδιώτης ιατρός και δη ο χειρουργός, να δηλώσει συμμετοχή μη ξέροντας αν το νοσηλευτήριο με το οποίο είναι συμβεβλημένος θα συμμετάσχει στο ΓΕΣΥ ή όχι.

Κατά την άποψή μας, στα πλαίσια του υφιστάμενου ΓΕΣΥ ο ιατρός καθίσταται έμμεσα υπάλληλος του κράτους και πρωταρχικό του μέλημα δεν θα είναι πλέον ο ασθενής αλλά η διατήρηση τού προϋπολογισμού, αφού τίθενται όροι στην ελευθερία του ιατρού να συνταγογράψει θεραπείες και να παραπέμψει σε εξετάσεις που ο ίδιος θεωρεί ορθές, καθώς και σχετικά αντικίνητρα. Επιπλέον ο κίνδυνος των διοικητικών προστίμων που δυνατόν να του επιβληθούν από τον Οργανισμό αν παρεκκλίνει από τις αποφάσεις αυτού (ΟΑΥ) θα είναι απτός.

Βρίσκουμε απαράδεκτο το γεγονός ότι ο ΟΑΥ θα είναι το σώμα που δικαιούται να επιβάλλει χρηματικά διοικητικά πρόστιμα στους ιατρούς που πράττουν διαφορετικά από τις αποφάσεις που ο ίδιος θα εκδίδει, ο συλλέκτης των προστίμων αυτών και ταυτόχρονα το σώμα που θα αποφασίζει επί των σχετικών ενστάσεων των ιατρών.

Δηλώσεις εκ μέρους του ΟΑΥ για παχυλές αμοιβές προς ιατρούς του ΓΕΣΥ (Προσωπικούς και Ειδικούς) στερούνται κατά την άποψή μας κάθε ίχνους πραγματικότητας, αφού εύκολα διαφαίνεται η ανακρίβεια τους με απλές μαθηματικές πράξεις δεδομένου του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Διαβάστε επίσης: ΓεΣΥ: Εσύ γνωρίζεις πώς θα εγγραφείς; - Τα επόμενα βήματα και ο «γολγοθάς» ΟΑΥ - ΠΙΣ

Μας προβληματίζει επίσης η αρνητική προσέγγιση που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες σε βάρος των ιατρών, τη στιγμή που όλοι ξέρουμε ότι απαιτείται κατανόηση και σύμπνοια εκ μέρους του ΟΑΥ, του Υπουργείου Υγείας καί της ιατρικής κοινότητας για την όσο το δυνατόν πολυπληθέστερη συμμετοχή ιατρών.

Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι χρειάζεται άμεση νομοθετική τροποποίηση για να μπορεί το ΓΕΣΥ να γίνει αποδεκτό και ευχόμαστε όταν θα γίνει αυτό να προσκληθούμε να δώσουμε τις απόψεις μας εν τω γενέσθαι και όχι να βρεθούμε ξανά προ τετελεσμένων γεγονότων.

Είναι λυπηρό να παρατηρεί κανείς ότι σε ένα οργανισμό όπως τον ΟΑΥ ούτε ένας ιατρός δεν συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο.

Ως εκ των ανωτέρω, η ολομέλεια της γενικής συνέλευσης της ΚΕΠEΑΧ ψήφισε σύσταση για την αποχή της ειδικότητας μας από το προτεινόμενο ΓΕΣΥ με την ελπίδα ότι οι ανησυχίες μας θα εισακουστούν.

Η ΚΕΠΕΑΧ προσδοκεί ένα ΓΕΣΥ όπου η πλειοψηφία των ιατρών θα είναι συμμετέχοντα μέλη ούτως ώστε ο ασθενής όντως να δύναται να επιλεγεί "ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ" όπως ακούμε από τον ΟΑΥ. Με τα σημερινά δεδομένα καί την ενδεχόμενη μειωμένη συμμετοχή των ιατρών, η ως άνω δυνατότητα του δικαιούχου αποτελεί, κατά την άποψή μας, ουτοπία.