Αναβαθμίζονται προς όφελος τυφλών και κωφών οι ιστοσελίδες του δημοσίου

Αναβαθμίζονται προς όφελος τυφλών και κωφών οι ιστοσελίδες του δημοσίου

Τρέχουν οι Βουλευτές να ψηφίσουν το νομοσχέδιο

Άντρη Θρασυβούλου

Νέα πνοή θα δοθεί σε ιστοσελίδες και εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, με στόχο να διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες των ατόμων με αναπηρίες, με κύρια χαρακτηριστικά την αντιληπτικότητα, χρηστικότητα και κατανοησιμότητα.

Τυφλοί θα έχουν την δυνατότητα να περιηγηθούν στις ιστοσελίδες και τις εφαρμογές του δημοσίου τομέα εύκολα με τη βοήθεια ηχητικής περιγραφής, ενώ κωφοί θα μπορούν να έχουν π.χ υπότιτλους εκεί όπου χρειάζεται.

Μια ιστοσελίδα προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρίες μπορεί να διαθέτει λειτουργίες όπως π.χ αυξομείωση γραμμάτων, μετατροπή ομιλίας σε κείμενο και πλοήγηση από το πληκτρολόγιο.

Η αναβάθμιση θα έπρεπε να είχε γίνει πριν τον Σεπτέμβριο του 2018, όπως προνοεί οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει η ψήφιση του νομοσχέδιου να λάβει άμεσα το πράσινο φως. Μάλιστα, η Κυπριακή Δημοκρατία έλαβε προειδοποιητική επιστολή παράβασης στις 22 Νοεμβρίου 2018.

Σήμερα το Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Προσβασιμότητας των Ιστότοπων και των Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές των Οργανισμών του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2018» θα τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής. 

Εξαιρούνται οι ιστοσελίδες των σχολείων

Πάντως, από τις πρόνοιές του νομοσχεδίου εξαιρούνται οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές των σχολείων, νηπιαγωγείων ή παιδικών σταθμών, πλην του περιεχομένου τους που σχετίζεται με βασικές επιγραμμικές διοικητικές λειτουργίες. Όπως ανέφερε στο Newsbomb, ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών, Γιώργος Περδίκης το Κίνημα κατέθεσε τροπολογία ώστε να συμπεριληφθεί η συγκεκριμένη πρόνοια μέχρι το 2021.

Η εξαίρεση επιτρέπεται από την ευρωπαϊκή Οδηγία με την οποία επιδιώκεται η εναρμόνιση. Το μεγάλο οικονομικό και διοικητικό κόστος που θα επιφέρει η αναβάθμιση των ιστοσελίδων σε ότι αφορά τα σχολεία, που επικαλέστηκε το Υπουργείο Παιδείας είναι ο κύριος λόγος της εξαίρεσης.

Πάντως η θέση του Υπουργείου Παιδείας που τέθηκε ενώπιον της Επιτροπής Εργασίας της Βουλής είναι ότι έχει συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό του έτους 2019 και στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2019-2021 τις προβλεπόμενες δαπάνες για αγορά υπηρεσιών συμβούλου για υλοποίηση της δράσης που αφορά στον σχεδιασμό και στην αναβάθμιση του ιστότοπου του υπουργείου και των ιστότοπων των δημόσιων σχολείων, ώστε αυτοί να πληρούν τις απαιτήσεις της εν λόγω ευρωπαϊκής Οδηγίας στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα επανεξετάσει την εφαρμογή της Οδηγίας σε μεταγενέστερο στάδιο παράλληλα με την επισκόπηση των τεχνολογικών εξελίξεων.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις της ημέρας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, επισημαίνεται ότι η εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου θα ενισχύσει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες σε ό,τι αφορά την πρόσβασή τους στο περιεχόμενο ιστότοπων και εφαρμογών του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με τον τρόπο αυτό αφενός διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες στο διαδίκτυο για τα άτομα αυτά βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους και αφετέρου επιτυγχάνεται η ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία μέσω της συμμετοχής τους στη λήψη αποφάσεων.

Από την εφαρμογή του νόμου αναμένεται να προκύψουν δαπάνες οι οποίες θα καθορίζονται με βάση τα μέτρα που θα εφαρμόζονται από τους εμπλεκόμενους φορείς και θα συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό κάθε φορέα. Επιπρόσθετα, πιθανόν να υπάρξει αύξηση του διοικητικού φόρτου λόγω της ανάγκης για υιοθέτηση διαδικασιών, όπως νέα έργα πληροφορικής ή/και μετατροπή όλων των ιστότοπων του δημόσιου τομέα, έτσι ώστε να πληρούν τους κανόνες προσβασιμότητας από άτομα με αναπηρίες.

ΠΑΔΥΔΥ: Ανάγκες σε προσωπικό

Ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ σε συνεδρία της επιτροπής Εργασίας, ανέφερε ότι το ΤΥΠ αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω υποστελέχωσης, ζήτημα το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη, καθώς για την επιτυχή εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου χρειάζεται και το απαιτούμενο προσωπικό το οποίο θα κληθεί να ικανοποιήσει τις νέες ανάγκες που θα προκύψουν μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

ΚΥΣΟΑ: Εφαρμογή και στα σχολεία

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) εκπροσωπώντας και την ΠΟΤ ανέφερε ενώπιον της επιτροπής ότι οι πλείστες εισηγήσεις τους υιοθετήθηκαν από την εκτελεστική εξουσία στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης που προηγήθηκε της κατάθεσης του νομοσχεδίου και συμπεριλήφθηκαν στο υπό εξέταση νομοσχέδιο. Ωστόσο, εισηγήθηκε όπως σε αυτό συμπεριληφθεί η επέκταση στους ιστότοπους και στις εφαρμογές για φορητές συσκευές των δημόσιων σχολείων, νηπιαγωγείων ή παιδικών σταθμών.