Οι 288 νέοι ΣΥΟΠ και οι επιλαχόντες

Οι 288 νέοι ΣΥΟΠ και οι επιλαχόντες

Δείτε τον κατάλογο με τους υποψήφιους

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει την πρόσληψη 288 Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) στην Εθνική Φρουρά για συμπλήρωση κενών θέσεων. Η πρόσληψη θα γίνεται με βάση τον τελικό πίνακα των υποψηφίων ΣΥΟΠ.

Διαβάστε επίσης: Και τώρα παρανομήστε αν σας παίρνει - €300 το κινητό, €400 η ζώνη, €200 η παράνομη στάθμευση

 

Δείτε την ανακοίνωση του Υπουργείου: 

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει την πρόσληψη 288 Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) στην Εθνική Φρουρά για συμπλήρωση κενών θέσεων, με σειρά προτεραιότητας από τον Τελικό Πίνακα των υποψηφίων ΣΥΟΠ, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στις 15.3.2019.

Οι υποψήφιοι για πρόσληψη ΣΥΟΠ θα κληθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) και μήνυμα στο κινητό (sms), στα οποία θα αναγράφονται όλες οι σχετικές πληροφορίες για την υπογραφή της Σύμβασης Απασχόλησης, η οποία δημοσιεύτηκε με την προκήρυξη των θέσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στις 11.1.2019.

Τονίζεται ότι οι υποψήφιοι που θα κληθούν για υπογραφή της Σύμβασης Απασχόλησης θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν τα πιο κάτω:

(α) Δελτίο Ταυτότητας και ένα φωτοαντίγραφο

(β) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου (Πρωτότυπο)

(γ) Απολυτήριο ή Ενδεικτικό Απόλυσης αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης (πρωτότυπο για να επιδειχθεί, καθώς και πιστοποιημένο αντίγραφο για να κατατεθεί στο Υπουργείο Άμυνας)

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις της ημέρας

(δ) Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό Τίτλο ή Δίπλωμα (πρωτότυπο για να επιδειχθεί, καθώς και πιστοποιημένο αντίγραφο για να κατατεθεί στο Υπουργείο Άμυνας)

(ε) Συμπληρωμένο το έντυπο «Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων – Ατομικά Στοιχεία Νεοδιοριζόμενου Υπαλλήλου»

(στ) Εξουσιοδότηση πληρωμής μισθού με τραπεζικό έμβασμα

(ζ) Συμπληρωμένη δήλωση για διεκδίκηση φορολογικών εκπτώσεων

(η) Φωτοαντίγραφο αποδεικτικού του αριθμού των κοινωνικών ασφαλίσεων (σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, θα πρέπει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς το Υπουργείο Εργασίας για την απόκτηση του).

(θ) Πιστοποιητικό γάμου και πιστοποιητικό γέννησης παιδιών σε περίπτωση που εφαρμόζεται

(ι) Χαρτόσημα (από ταχυδρομείο) αξίας €19, δηλαδή ένα των €10, ένα των €5 και δύο των €2

Οι Συμβασιούχοι Οπλίτες που θα προσληφθούν θα κληθούν για Υπηρεσία στις 2 Απριλίου 2019.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι που έχουν κληθεί δεν ανταποκριθούν στην πρόσκληση για υπογραφή της Σύμβασης Απασχόλησης, το Υπουργείο Άμυνας θα προχωρεί στην πρόσληψη του επόμενου υποψήφιου, με βάση τη σειρά κατάταξης στον Τελικό Πίνακα.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ