Ενστάσεις ΠΙΣ και ΙΣΚ για τη παροχή υπηρεσιών από ειδικευόμενους υπό επίβλεψη γιατρού

Ενστάσεις ΠΙΣ και ΙΣΚ για τη παροχή υπηρεσιών από ειδικευόμενους υπό επίβλεψη γιατρού

Αναφέρουν οτι το γεγονός αυτό απαράδεκτο και επικίνδυνο

Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) και το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου (ΙΣΚ) σε κοινή τους ανακοίνωση αναφέρουν ότι πληροφορήθηκαν με κατάπληξη ότι οι Κανονισμοί για Προσωπικούς και Ειδικούς Ιατρούς όπως εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, προβλέπουν ότι στα πλαίσια του Γενικού Συστήματος Υγείας, ειδικευόμενοι ιατροί στα δημόσια νοσηλευτήρια θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας σε δικαιούχους εκ μέρους και υπό την επίβλεψη εγγεγραμμένου ιατρού.

Διαβάστε επίσης: Υπηρεσίες ΓεΣΥ από το Ιδιωτικό Νοσοκομείο ΙΑΣΙΣ στην Πάφο

ΠΙΣ και ΙΣΚ θεωρούν -όπως αναφέρουν- το γεγονός αυτό απαράδεκτο και επικίνδυνο, "εφόσον έκδηλα υποβαθμίζει την ποιότητα των υπηρεσιών φροντίδας υγείας, ενώ παράλληλα επιβαρύνει τόσο τους ειδικευόμενους ιατρούς όσο και τους επιβλέποντες ιατρούς με δυσβάστακτες ευθύνες και αντίξοες συνθήκες εργασίας".

Οπως αναφέρουν, οι πρόνοιες των Κανονισμών αναφορικά με τους ειδικευόμενους ιατρούς αντίκεινται στον ίδιο τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο, τον οποίο όφειλαν να εφαρμόσουν και όχι να υποσκάψουν - ο Νόμος προβλέπει ορισμούς για τους προσωπικούς και ειδικούς ιατρούς, οι οποίοι δεν περιλαμβάνουν ειδικευόμενους.

Εκφράζουν κατάπληξη επίσης, για το ότι οι Κανονισμοί προβλέπουν ότι ανειδίκευτοι ιατροί δύνανται να εγγραφούν και συνάψουν σύμβαση με τον Οργανισμό για υπηρεσίες φροντίδας υγείας προς δικαιούχους ως προσωπικοί ιατροί αντίθετα με την πρόνοια του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο, δηλαδή όχι κατόπιν παρακολούθησης ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος, αλλά κατόπιν εγγραφής για την παρακολούθηση, υπό την αίρεση της επιτυχούς συμπλήρωσης του.

«Ενόψει των πιο πάνω, ΠΙΣ και ΙΣΚ καταγγέλλουν ότι ο Οργανισμός Ασφάλειας Υγείας, ο οποίος έκδωσε τους Κανονισμούς και ο Υπουργός Υγείας ο οποίος τους κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενήργησαν ενάντια στα όσα διακηρύττουν περί εξασφάλισης ισότιμης πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, εφόσον αυτό που προσφέρεται στον ασθενή είναι πρόσβαση σε προσωπικό ιατρό «υπό την αίρεση» ότι η εγγραφή ή/και ή σύμβαση του προσωπικού του ιατρού στο Σύστημα θα ακυρωθεί, λόγω μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος ή της ειδικότητας του, οπότε ο ασθενής θα καλείται να επιλέξει άλλο προσωπικό ιατρό», προστίθεται.

ΠΙΣ και ΙΣΚ "κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου στους ασθενείς, εφόσον διαφαίνεται ότι ο Οργανισμός επεδίωξε με τους Κανονισμούς το δικαίωμα να συμβάλλεται με πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου για την παροχή φροντίδας υγείας από ιατρούς".

Διαβάστε εδώ όλες τις ειδήσεις της ημέρας

Καλούν επίσης τον πολιτικό κόσμο της Κύπρου να εγκύψει στα κακώς έχοντα του προτεινόμενου Συστήματος Υγείας.