Κίνητρα ΟΑΥ στους προσωπικούς ιατρούς του ιδιωτικού τομέα για συστέγαση

Κίνητρα ΟΑΥ στους προσωπικούς ιατρούς του ιδιωτικού τομέα για συστέγαση

Όλες οι πληροφορίες

Ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Παροχή κινήτρων για συστέγαση Προσωπικών Ιατρών (ΠΙ) του ιδιωτικού τομέα στα πλαίσια της λειτουργίας του Γενικού Συστήματος Υγείας εξέδωσε ο Oργανισμός Ασφάλισης Υγείας.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) ανακοινώνει την πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου «Παροχή κινήτρων για συστέγαση Προσωπικών Ιατρών (ΠΙ) του ιδιωτικούτομέα στα πλαίσια της λειτουργίας του Γενικού Συστήματος Υγείας».

Διαβάστε επίσης: Focus: Δεν αποδέχεται τον εμπειρογνώμονα της Κατηγορούσας Αρχής η υπεράσπιση

Το Σχέδιο αφορά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή τις ενώσεις αυτών που έχουν συμβληθεί με τον ΟΑΥ για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας ως ΠΙ για παιδιά (Παιδίατροι) ή ΠΙ για ενήλικες. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται στις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (€15.000) ανά ΠΙ και ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται στα τρία εκατομμύρια ευρώ (€3.000.000).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το Σχέδιο στο οποίο αναφέρονται όλες οι απαιτούμενες λεπτομέρειες και το έντυπο αίτησης συμμετοχής από την ιστοσελίδα του ΟΑΥ www.gesy.org.cy.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την 17η Απριλίου 2019 μέχρι και την 1η Ιουνίου 2019 ή μέχρι να εξαντληθεί ο προϋπολογισμός του Σχεδίου (όποιο συμβεί νωρίτερα).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο έντυπο αίτησης συμμετοχής το οποίο θα πρέπει να παραδοθεί δια χειρός από τον αιτητή ή να παραδοθεί μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών στο Αρχείο του ΟΑΥ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή (πλην δημόσιων αργιών) μεταξύ των ωρών 8:30 - 14:30 στη διεύθυνση:

Κλήμεντος 17-19, 4ος όροφος 1061 Λευκωσία έναντι απόδειξης παραλαβής με σφραγίδα που θα περιλαμβάνει την ημερομηνία και ώρα παραλαβής.
Η εξέταση και έγκριση των αιτήσεων θα γίνεται αυστηρά με βάση τη χρονολογική σειρά υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή στο Σχέδιο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις της ημέρας

Ο ΟΑΥ δύναται να επεκτείνει την περίοδο αποδοχής των αιτήσεων και να προβαίνει σε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του Σχεδίου κρίνει απαραίτητες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης για το ΓεΣΥ στο τηλέφωνο 17000 (δωρεάν κλήση) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@gesy.org.cy.