Επιστρέφουν τα «μαύρα σύννεφα» στην εκπαίδευση - Προειδοποιούν με δυναμικά μέτρα οι καθηγητές

Επιστρέφουν τα «μαύρα σύννεφα» στην εκπαίδευση - Προειδοποιούν με δυναμικά μέτρα οι καθηγητές

Αντίδραση για την πορεία του διαλόγου με ΜΕΠΕΥ

Οι εκπαιδευτικοί αντιδρούν για την πορεία του διαλόγου με την ΜΕΠΕΥ, προειδοποιώντας πως θα κατέλθουν με δυναμικά μέτρα.

Το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ, που συνήλθε σήμερα 18 Απριλίου 2019, αξιολόγησε τα μέχρι στιγμής δεδομένα αναφορικά με την πορεία και την εξέλιξη του θεσμικού διαλόγου στο πλαίσιο της ΜΕΠΕΥ και κατέληξε σε διαπιστώσεις, παρατηρήσεις αλλά και σε συγκεκριμένες προειδοποιήσεις.

Διαβάστε επίσης: Υπ. Υγείας: Ευκαιρίες για επενδύσεις στον τομέα της υγείας

Χωρίς αμφιβολία, η ΟΕΛΜΕΚ επέδειξε όλο το προηγούμενο διάστημα σοβαρή, υπεύθυνη και εποικοδομητική στάση στο πλαίσιο του θεσμικού διαλόγου και αυτό αποδεικνύεται μέσα από τις ολοκληρωμένες προτάσεις που κατέθεσε στο τραπέζι του διαλόγου και οι οποίες εμπεριέχονται στα πρακτικά των τριών συνεδριών που έγιναν μέχρι σήμερα.

Ωστόσο, παρατηρώντας την αδράνεια και τη στασιμότητα που καταγράφεται πλέον σε επίπεδο ΜΕΠΕΥ, δεν μπορεί παρά να εκφράσει την αγανάκτησή της για το γεγονός ότι, ενώ οδηγούμαστε προς το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, δεν έχει ολοκληρωθεί ο θεσμικός διάλογος, ενώ παραβιάστηκαν και τα δύο διαδοχικά χρονοδιαγράμματα που είχαν τεθεί για την ολοκλήρωσή του, από την ίδια την Κυβέρνηση. Υπενθυμίζουμε ότι το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε ολοκλήρωση του θεσμικού διαλόγου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 και το δεύτερο μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2019. Υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι ειδικά το πρώτο χρονικό ορόσημο είχε προβληθεί πολύ έντονα από την Κυβερνητική πλευρά, η οποία και ασφαλώς ευθύνεται για τη μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Ως ΟΕΛΜΕΚ σημειώνουμε εμφατικά ότι δεν ανεχόμαστε άλλο την παρελκυστική πολιτική της Κυβέρνησης, καθώς η στελέχωση των σχολείων για την επόμενη σχολική χρονιά 2019-2020 βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη και οι μέχρι σήμερα ανάγκες στελέχωσης υπολογίζονται με βάση τα όσα ίσχυσαν κατά τη φετινή σχολική χρονιά, πράγμα απαράδεκτο, καθώς ο θεσμικός διάλογος δεν ολοκληρώθηκε όπως αναμενόταν στη βάση των προνοιών του Καταστατικού της ΜΕΠΕΥ.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις της ημέρας

Ως εκ τούτου, το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ ζητά από την Αρμόδια Αρχή τη λήψη απόφασης μέχρι την 30η Απριλίου 2019, ώστε να γίνει η στελέχωση των σχολείων για την επόμενη σχολική χρονιά (2019-2020), με βάση τα όσα ίσχυαν προ της 4ης Ιουλίου 2018, ημερομηνία κατά την οποία λήφθηκαν οι μονομερείς αποφάσεις της Κυβέρνησης, που προκάλεσαν την κρίση στον χώρο της Δημόσιας Εκπαίδευσης.

Ταυτόχρονα, καλούμε το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας να προχωρήσει στην πίστωση των διδακτικών περιόδων σε εκείνους τους εκπαιδευτικούς που επηρεάστηκαν από τις αλλεπάλληλες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Καλούμε, επίσης, την Κυβέρνηση να τηρήσει τη δέσμευσή της για παραχώρηση της δυνατότητας πρόωρης αφυπηρέτησης εκπαιδευτικών, χωρίς αναλογιστική μείωση.

Τέλος, το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ θα συγκληθεί εκ νέου στις 2 Μαΐου 2019, προκειμένου να εξετάσει τις μέχρι τότε εξελίξεις και να λάβει αποφάσεις για δυναμικά μέτρα, σε περίπτωση που η πορεία των πραγμάτων κινείται προς άλλη κατεύθυνση.