Νομοσχέδιο αλλάζει αυτά που ξέρουμε: Πότε ένα παιδί θα πηγαίνει Φυλακή

Νομοσχέδιο αλλάζει αυτά που ξέρουμε: Πότε ένα παιδί θα πηγαίνει Φυλακή

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό - Τα νέα δεδομένα

Του Γιώργου Μιχαηλίδη

Με γνώμονα ότι η φυλάκιση παιδιού αποτελεί το έσχατο μέτρο, ετοιμάστηκε νομοσχέδιο που δίνει γραμμή στην εκδίκαση ανηλίκων παραβατών. Οι ποινικές διώξεις παιδιών θα εκδικάζονται από ειδικά Δικαστήρια Ανηλίκων στη βάση της αρχής ότι: H κράτηση παιδιών αποτελεί το έσχατο μέτρο και θα πρέπει να επιβάλλονται εναλλακτικές ποινές ή μέτρα.

Διαβάστε επίσης: Οκτώ μήνες φυλάκιση σε οδηγό λεωφορείου για τον θάνατο του 17χρονου Ανδρέα

Με άλλα λόγια το νομοσχέδιο εγκαθιδρύει δομές και διαδικασίες αποδικαστικοποίησης. Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο την περασμένη Δευτέρα 06 Μαϊου και ετοιμάστηκε από την Επίτροπο Προστασίας του Παιδιού κατόπιν εντολών του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Η φιλοσοφία του νομοσχεδίου έχει στόχο την εγκαθίδρυση ενός συστήματος ποινικής δικαιοσύνης σχεδιασμένου για τις ανάγκες των παιδιών που βρίσκονται σε σύγκρουση με το Νόμο. Παράλληλα, ρυθμίζει θέματα αναφορικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας των παιδιών στο πλαίσιο συστήματος ποινικής δικαιοσύνης με βάση τα διεθνή πρότυπα.

Αναλυτικά, το νομοσχέδιο λαμβάνει υπόψη το συμφέρον των παιδιών κατά τη λήψη οποιαδήποτε απόφασης που το επηρεάζει άμεσα η έμμεσα και το παιδί συμμετέχει στη λήψη απόφασης που το αφορά. Η ποινική δίωξη και κράτηση του παιδιού αποτελεί το έσχατο μέτρο και επιβάλλεται μόνο όταν οποιαδήποτε άλλα μέτρα αποτύχουν.

Αλλαγές και για τους υπόπτους

Στο νομοσχέδιο ενσωματώθηκαν πρόνοιες Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαϊου 2016 που αφορά εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι που θα μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο και θα τεθούν σε ισχύ μέχρι τις 11 Ιουνίου 2019.

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο έτυχε διαβούλευσης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης με όλους τους φορείς (Νομική Υπηρεσία, Αστυνομία, Επίτροπο Διοικήσεως,Επίτροπο Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Υγείας, το Ανώτατο Δικαστήριο, το Τμήμα Φυλακών και άλλους). Το νομοσχέδιο επίσης τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Με βάση τον υφιστάμενο νόμο οι ανήλικοι κάτω των 14 ετών δεν υπέχουν ποινική ευθύνη. Στην ηλικία των 14 ετών και άνω υπό κάποιες προϋποθέσεις (περνούν από ειδική επιτροπή) μπορεί να καταλήξουν στη Φυλακή.

 

 

 Ω